فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
43-خدایا اگرمرگ من،خدمت به اسلام است مرا بمیران و اگرحیاتم به نفع اسلام است مرا زنده نگه دار.شهید عباس خدمتگزاربافکری 44-سربازان امام زمان(عج)ازهیچ چیزجزگناهان خویش نمی هراسند.شهید آوینی
 • 43-خدایا اگرمرگ من،خدمت به اسلام است مرا بمیران
  و اگرحیاتم به نفع اسلام است مرا زنده نگه دار.شهید عباس خدمتگزاربافکری
  44-سربازان امام زمان(عج)ازهیچ چیزجزگناهان خویش نمی هراسند.شهید آوینی

  شنبه 14 شهریور 1394 ساعت 0:00
  43-خدایا اگرمرگ من،خدمت به اسلام است مرا بمیران و اگرحیاتم به نفع اسلام است مرا زنده نگه دار.شهید عباس خدمتگزاربافکری 44-سربازان امام زمان(عج)ازهیچ چیزجزگناهان خویش نمی هراسند.شهید آوینی
  بدون شرح


  پیام رزمندگان و خانواده شهدا
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 570 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش