فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
45-مرگ با افتخاردرراه آزادی گواراتراززندگی درزیرپرچم استبداد وستم است.شهیدمیرمحمدعلی ملکوتیان 46-تمامی ظلم وستم هایی که درجهان برمسلمانان به خصوص شیعیان وارد می شود، براثرفراموش کردن دستورات اسلام است.شهید احمد رضا مظلومی
 • 45-مرگ با افتخاردرراه آزادی گواراتراززندگی درزیرپرچم استبداد وستم است.شهیدمیرمحمدعلی ملکوتیان
  46-تمامی ظلم وستم هایی که درجهان برمسلمانان به خصوص شیعیان وارد می شود،
  براثرفراموش کردن دستورات اسلام است.شهید احمد رضا مظلومی

  جمعه 20 شهریور 1394 ساعت 0:00
  45-مرگ با افتخاردرراه آزادی گواراتراززندگی درزیرپرچم استبداد وستم است.شهیدمیرمحمدعلی ملکوتیان 46-تمامی ظلم وستم هایی که درجهان برمسلمانان به خصوص شیعیان وارد می شود، براثرفراموش کردن دستورات اسلام است.شهید احمد رضا مظلومی
  بدون شرح


  پیام رزمندگان و خانواده شهدا
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 575 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش