فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
47-شهید کسی نیست که درخون بغلتد...شهید دراین دنیا قبل ازاینکه به خون بتپد شهید است.شهید سعید قربانی نژاد 48-ارزش دنیا فقط به این است که مزرعه آخرت است.شهید فرهاد زرجو 49-شهید گمنام یعنی شهیدی که می توانست عقب بیاید اما ماند...محمد احمدیان
 • 47-شهید کسی نیست که درخون بغلتد...شهید دراین دنیا قبل ازاینکه به خون بتپد شهید است.شهید سعید قربانی نژاد
  48-ارزش دنیا فقط به این است که مزرعه آخرت است.شهید فرهاد زرجو
  49-شهید گمنام یعنی شهیدی که می توانست عقب بیاید اما ماند...محمد احمدیان

  شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 0:00
  47-شهید کسی نیست که درخون بغلتد...شهید دراین دنیا قبل ازاینکه به خون بتپد شهید است.شهید سعید قربانی نژاد 48-ارزش دنیا فقط به این است که مزرعه آخرت است.شهید فرهاد زرجو 49-شهید گمنام یعنی شهیدی که می توانست عقب بیاید اما ماند...محمد احمدیان
  بدون شرح


  پیام رزمندگان و خانواده شهدا
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 562 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش