فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
72-خدا به ما تکلیف کرده است که با این مخالفین اسلام ومخالفین ملت اسلام مبارزه کنیم. 73-تکلیف ما این است که درمقابل ظلم بایستیم. 57-ملتهای مسلمان به عنوان یک فریضه دینی مکلفند ازقیام مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند.
 • 72-خدا به ما تکلیف کرده است که با این مخالفین اسلام ومخالفین ملت اسلام مبارزه کنیم.
  73-تکلیف ما این است که درمقابل ظلم بایستیم.
  57-ملتهای مسلمان به عنوان یک فریضه دینی مکلفند ازقیام مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند.

  پنج‌شنبه 26 شهریور 1394 ساعت 0:00
  72-خدا به ما تکلیف کرده است که با این مخالفین اسلام ومخالفین ملت اسلام مبارزه کنیم. 73-تکلیف ما این است که درمقابل ظلم بایستیم. 57-ملتهای مسلمان به عنوان یک فریضه دینی مکلفند ازقیام مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 466 | آخرین مشاهده: 4 روز پیش