فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
80-نسل امروز،نیازمند نورخرد وعرفان ناب مطهری است. 81-با خون پاک شهید مطهری،نهال اسلام،شاداب تروسرسبزترشد. 62-دشمن می خواهد مجلس ضعیف باشد وانتخابات شوروشوق نداشته باشد ورأیدهندگان کم باشند. 63-دهه ی فجروبیست ودوم بهمن را قدربدانید.
 • 80-نسل امروز،نیازمند نورخرد وعرفان ناب مطهری است.
  81-با خون پاک شهید مطهری،نهال اسلام،شاداب تروسرسبزترشد.
  62-دشمن می خواهد مجلس ضعیف باشد وانتخابات شوروشوق نداشته باشد ورأیدهندگان کم باشند.
  63-دهه ی فجروبیست ودوم بهمن را قدربدانید.

  چهارشنبه 1 مهر 1394 ساعت 0:00
  80-نسل امروز،نیازمند نورخرد وعرفان ناب مطهری است. 81-با خون پاک شهید مطهری،نهال اسلام،شاداب تروسرسبزترشد. 62-دشمن می خواهد مجلس ضعیف باشد وانتخابات شوروشوق نداشته باشد ورأیدهندگان کم باشند. 63-دهه ی فجروبیست ودوم بهمن را قدربدانید.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 689 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش