فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
84-معلم ،مهم ترین رکن تربیت است. 85-معلم وارسته،وجودش همواره سرشارازگیراترین جاذبه هاست. 66-دهه ی فجرعیدی است که یک تاریخ سرتاپا ظلم وطغیان را قطع کرد. 67-روزدوازدهم"بهمن"به یک معنا،روزشروع قدرت اسلام است.
 • 84-معلم ،مهم ترین رکن تربیت است.
  85-معلم وارسته،وجودش همواره سرشارازگیراترین جاذبه هاست.
  66-دهه ی فجرعیدی است که یک تاریخ سرتاپا ظلم وطغیان را قطع کرد.
  67-روزدوازدهم"بهمن"به یک معنا،روزشروع قدرت اسلام است.

  جمعه 3 مهر 1394 ساعت 0:00
  84-معلم ،مهم ترین رکن تربیت است. 85-معلم وارسته،وجودش همواره سرشارازگیراترین جاذبه هاست. 66-دهه ی فجرعیدی است که یک تاریخ سرتاپا ظلم وطغیان را قطع کرد. 67-روزدوازدهم"بهمن"به یک معنا،روزشروع قدرت اسلام است.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 673 | آخرین مشاهده: 2 هفته پیش