فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
88-معلم،محرم اسرارشاگردان،طبیب بیماری نادانی وشریک اندوه وشادی شاگردان است. 89-معلمی موفق است که بتواند افکارصحیح را با نسیم بهاری،روانه ذهن واندیشه دانش آموزان سازد. 70-خاطره ی پیدایش وولادت انقلاب،همراه با دوره ای ازمعارف انقلاب است.
 • 88-معلم،محرم اسرارشاگردان،طبیب بیماری نادانی وشریک اندوه وشادی شاگردان است.
  89-معلمی موفق است که بتواند افکارصحیح را با نسیم بهاری،روانه ذهن واندیشه دانش آموزان سازد.
  70-خاطره ی پیدایش وولادت انقلاب،همراه با دوره ای ازمعارف انقلاب است.

  یکشنبه 5 مهر 1394 ساعت 0:00
  88-معلم،محرم اسرارشاگردان،طبیب بیماری نادانی وشریک اندوه وشادی شاگردان است. 89-معلمی موفق است که بتواند افکارصحیح را با نسیم بهاری،روانه ذهن واندیشه دانش آموزان سازد. 70-خاطره ی پیدایش وولادت انقلاب،همراه با دوره ای ازمعارف انقلاب است.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 689 | آخرین مشاهده: 2 هفته پیش