فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند. 91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است. 72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.
 • 90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند.
  91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است.
  72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.

  سه‌شنبه 7 مهر 1394 ساعت 0:00
  90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند. 91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است. 72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 710 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش