فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد. 93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است. 74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.
 • 92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد.
  93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است.
  74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.

  چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 0:00
  92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد. 93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است. 74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 706 | آخرین مشاهده: 6 روز پیش