فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است. 99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است. 78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.
 • 98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است.
  99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است.
  78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.

  شنبه 11 مهر 1394 ساعت 0:00
  98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است. 99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است. 78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.
  بدون شرح


  پیام امام و رهبری
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 741 | آخرین مشاهده: 2 هفته پیش