فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

دوشنبه 29 اسفند 1401 هجری شمسی
 روز ملی شدن صنعت نفت ایران- 1329
دراین روز دکتر مصدق نخست وزیر وقت صنعت نفت را که تا قبل از آن در دست شاه وخانواده اش بود را صنعت ملی و مردمی نامید

مقارن با الاحد 26 شعبان 1444 هجری قمری
 

مصادف با Monday 20 March 2023 میلادی