فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
شهید --- معزغلامي* نسخه چاپی RSS
 • نام و نام خانوادگی: --- معزغلامي*
 • نام پدر: ----
 • نام خانوادگي مادري: ----
 • تاریخ تولد: 1337/1/1
 • محل تولد: ----
 • آخرین محله سکونت: ----
 • دسته بندی شهید: ، جهاد سازندگی ، بسیج ویژه
 • تاریخ شهادت: 1363/5/16
 • محل شهادت: فاصله سردشت بانه
 • عملیات منجر به شهادت: ----
 • نحوه شهادت: کمین دشمن
 • یگان:
 • محل دفن: شهر ----
 • منبع: ----
 
شهید معز غلامی درسال 1337 در خانواده مذهبی  متولد شده است  که وارد جهاد سازندگی می شوند  ایشان یکی از بنیان گداران جهاد سازندگی همدان ( شیرین سو - گل ثپه- وکبودراهنگ هستند) ودر تاریخ شانزدهم مرداد سال 1363 در فاصله سردشت بانه در کمینی به شهادت رسید ند. ایشان به کمین افتاده وهمراه شش تن از دوستانش به  شهادت رسیدند.
 ایشان در وصیتنامه خویش نوشته بودند که برای حجله ام دو آیه بنویسید اشداء علی الکفار  ورحماء بینهم