فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
گردان جعفرطیار/ایثار
  • تاریخ تاسیس : دوشنبه 1 آذر 1361
  • فرماندهان شهید : سرداران شهید:علیرضاجعفرزاده/علیرضااسکندری/محمدزمان شالباف
  • تعداد شهدای ثبت شده تا کنون : 256
  • استان : خوزستان
  • شهر : اهواز
  • آدرس : دفتر موقت - اهواز خیابان سلمان فارسی خیابان شهید علم الهدی جنب مهدیه هیئت قائمیه اهواز ( دفتر شماره 2 موسسه فرهنگی سبک بالان عرش درخوزستان )تلفن :06112924535 تلفن همراه :09194082591

مصاحبه خاطرات
تلخی پذیرش قطعنامه با پیروزی در مرصاد از بین رفت
اعراب به خاطر عصبیت پشت صدام بودند
رمضان اولین عملیات برون مرزی ایران
آزادگان - اصطلاحات آزادگان در اردوگاه های عراق
   
مقالات اخبار گردان
نامه محسن رضایی درباره مسائل ناگفته ماه های پایانی جنگ
ازدواج به سبک شهدا
روندشناسی ترورهای پس از انقلاب اسلامی
مراسم دیدار با خانواده شهید ناصر علاف در سوم خرداد برگزار شد

تصاویر شهدا
نعیم مشعلی - 257 /
نعیم مشعلی
نعیم ویسی - 258 /
نعیم ویسی
احمد هویزه - 259 /
احمد هویزه
عبدالرحمان هلالی - 260 /
عبدالرحمان هلالی
شاهپور هرمزی - 261 /
شاهپور هرمزی
مسعود هدایت جعفری - 262 /
مسعود هدایت جعفری
علی اصغر نورمحمدی - 263 /
علی اصغر نورمحمدی
محمدرضا نوری - 264 /
محمدرضا نوری
مهدی نظریان - 265 /
مهدی نظریان
محمود نسیم راد - 266 /
محمود نسیم راد
محمد نژادفلاح - 267 /
محمد نژادفلاح
محمدرضا نجفی - 268 /
محمدرضا نجفی
کریم ناصری - 269 /
کریم ناصری
رستم میناوی - 270 /
رستم میناوی
سیامک میلاسی - 271 /
سیامک میلاسی
سیداصغر موسویان - 272 /
سیداصغر موسویان
سیدشهید موسوی - 273 /
سیدشهید موسوی
سیدقادر موسوی - 274 /
سیدقادر موسوی
سیدمهدی موسویان - 275 /
سیدمهدی موسویان
سیدمرتضی موسوی مدنی*** - 276 /
سیدمرتضی موسوی مدنی***
سیدرسول موسوی - 277 /
سیدرسول موسوی
سیدطاهر موسوی - 278 /
سیدطاهر موسوی
سیدمجید موسوی - 279 /
سیدمجید موسوی
ابراهیم مهری - 280 /
ابراهیم مهری
حمید محرابی - 281 /
حمید محرابی
علی مهدیان - 282 /
علی مهدیان
احمدرضا مهتدی - 283 /
احمدرضا مهتدی
محمدرضا مهتدی - 284 /
محمدرضا مهتدی
محمدمهدی منصوری - 285 /
محمدمهدی منصوری
کمال مقدم - 286 /
کمال مقدم
محسن معینی - 287 /
محسن معینی
عبدالرضا معصومی - 288 /
عبدالرضا معصومی
محمدسعید مطیعی - 289 /
محمدسعید مطیعی
عباس مصطفی نژاد - 290 /
عباس مصطفی نژاد
عبدالعظیم مرمضی اصل - 291 /
عبدالعظیم مرمضی اصل
کریم مراقی - 292 /
کریم مراقی
کاظم مجدم موسی - 293 /
کاظم مجدم موسی
محمدرضا لامی زاده - 294 /
محمدرضا لامی زاده
ابراهیم گله داری - 295 /
ابراهیم گله داری
هوشنگ گل بهار - 296 /
هوشنگ گل بهار
علی اصغر گذاری - 297 /
علی اصغر گذاری
جعفر گتوندی - 298 /
جعفر گتوندی
مسعود کیوان* - 299 /
مسعود کیوان*
اردشیر کمالی - 300 /
اردشیر کمالی
کریم کعبی - 301 /
کریم کعبی
ایوب کمالی - 302 /
ایوب کمالی
محسن کریمیان - 303 /
محسن کریمیان
یعقوب کریمیان - 304 /
یعقوب کریمیان
بیژن کاظمی - 305 /
بیژن کاظمی
کیخسرو قنواتیان - 306 /
کیخسرو قنواتیان
مهورز قنبری - 307 /
مهورز قنبری
رضا قنبری - 308 /
رضا قنبری
رحیم فیاضی - 309 /
رحیم فیاضی
رحیم فوللادوند - 310 /
رحیم فوللادوند
پرویز فرهادی مقدم - 311 /
پرویز فرهادی مقدم
علیرضا فرخیان - 312 /
علیرضا فرخیان
شاکر فرجی - 313 /
شاکر فرجی
حسنعلی فربهی - 314 /
حسنعلی فربهی
شکرالله فرازمند* - 315 /
شکرالله فرازمند*
سعید فخرالدینی - 316 /
سعید فخرالدینی
سیدعباس غنی - 317 /
سیدعباس غنی
حسین غلامی - 318 /
حسین غلامی
عبدالحسین غلامی - 319 /
عبدالحسین غلامی
مجید غزیعلی - 320 /
مجید غزیعلی
خلیل غزالی - 321 /
خلیل غزالی
محمد علیزاده - 322 /
محمد علیزاده
منوچهر علم - 323 /
منوچهر علم
ناصر علاف - 324 /
ناصر علاف
حسین علایی - 325 /
حسین علایی
علی رضا عظیمی شوشتری* - 326 /
علی رضا عظیمی شوشتری*
احمدرضا عطار - 327 /
احمدرضا عطار
محمود عسجلی - 328 /
محمود عسجلی
محمد عراقی پور - 329 /
محمد عراقی پور
محمدرضا ظاهری - 330 /
محمدرضا ظاهری
غلامحسین طهماسبی - 331 /
غلامحسین طهماسبی
حبیب الله صیفی* - 332 /
حبیب الله صیفی*
ابراهیم صمدی - 333 /
ابراهیم صمدی
جهانبخش صفایی - 334 /
جهانبخش صفایی
بهمن صبری پور* - 335 /
بهمن صبری پور*
حسین صالحی - 336 /
حسین صالحی
ابوالقاسم صالح زاده - 337 /
ابوالقاسم صالح زاده
کاووس شیری - 338 /
کاووس شیری
جمشید شهریاری - 339 /
جمشید شهریاری
عباس شعیبی - 340 /
عباس شعیبی
علیرضا شعاعی - 341 /
علیرضا شعاعی
حسن سیاحی - 342 /
حسن سیاحی
محمدرضا سویع - 343 /
محمدرضا سویع
حسین سواری - 344 /
حسین سواری
احمدرضا سلیمی - 345 /
احمدرضا سلیمی
محمدرضا سلطانی - 346 /
محمدرضا سلطانی
عبالحسین سلامات - 347 /
عبالحسین سلامات
ابراهیم سرتنگاهی - 348 /
ابراهیم سرتنگاهی
علی اکبر سپاسگذار - 349 /
علی اکبر سپاسگذار
اکبر زنگنه - 350 /
اکبر زنگنه
کوروش زکی زاده - 351 /
کوروش زکی زاده
محسن رهروان سحر - 352 /
محسن رهروان سحر
علیرضا رفیعی - 353 /
علیرضا رفیعی
سبحان رغیوه - 354 /
سبحان رغیوه
یاور رشیدی - 355 /
یاور رشیدی
کاظم رشیداوی - 356 /
کاظم رشیداوی
عبدالرسول رسولی - 357 /
عبدالرسول رسولی
حسین رستمی - 358 /
حسین رستمی
محمود رزاق پناه - 359 /
محمود رزاق پناه
کمال الدین رحیمی فر - 360 /
کمال الدین رحیمی فر
علیرضا رحیمی - 361 /
علیرضا رحیمی
ابراهیم راهداری - 362 /
ابراهیم راهداری
قربانعلی رئیسی - 363 /
قربانعلی رئیسی
مرتضی رئیسی - 364 /
مرتضی رئیسی
اکبر دوست زنگنه - 365 /
اکبر دوست زنگنه
مکی دورقی - 366 /
مکی دورقی
غلامعلی دهقان - 367 /
غلامعلی دهقان
حسین دغاغله - 368 /
حسین دغاغله
شیخ محمد دغاغله - 369 /
شیخ محمد دغاغله
عزیز دشت بزرگ - 370 /
عزیز دشت بزرگ
غلامعباس دشت بزرگ - 371 /
غلامعباس دشت بزرگ
عبدالحسین دسترنجی - 372 /
عبدالحسین دسترنجی
جهانگیر دانشیان - 373 /
جهانگیر دانشیان
سیدحکمت دانش زاده - 374 /
سیدحکمت دانش زاده
علیرضا خورشیدی - 375 /
علیرضا خورشیدی
سیدناصر خوئین - 376 /
سیدناصر خوئین
محمود خمبی شوشتری - 377 /
محمود خمبی شوشتری
محمد خان زاده - 378 /
محمد خان زاده
علی اکبر خلیفه - 379 /
علی اکبر خلیفه
محمدعلی خشنودی - 380 /
محمدعلی خشنودی
اکبر حیدری - 381 /
اکبر حیدری
علی حیدری - 382 /
علی حیدری
سعید حیدری - 383 /
سعید حیدری
حسین حیاتی - 384 /
حسین حیاتی
رضا حیدری - 385 /
رضا حیدری
چاسب حلفی - 386 /
چاسب حلفی
راهی حسین وند - 387 /
راهی حسین وند
غلامرضا حسین پناهی - 388 /
غلامرضا حسین پناهی
ایرج حاتمی زاده - 389 /
ایرج حاتمی زاده
احمد چهارمحالی - 390 /
احمد چهارمحالی
عبدالحمید جروم زاده - 391 /
عبدالحمید جروم زاده
عبدالکریم جهانگرد اهوازی - 392 /
عبدالکریم جهانگرد اهوازی
هیبت الله جمالی گندمانی - 393 /
هیبت الله جمالی گندمانی
مهدی جعفری - 394 /
مهدی جعفری
علی جامعی - 395 /
علی جامعی
احمد توحیدی فر - 396 /
احمد توحیدی فر
منوچهر تنگسیری - 397 /
منوچهر تنگسیری
سیدیوسف تقی حسینی - 398 /
سیدیوسف تقی حسینی
نصرالله تقوی فر - 399 /
نصرالله تقوی فر
سعید ترابی - 400 /
سعید ترابی
رضا پیمانی - 401 /
رضا پیمانی
محسن پیمان فروشانی - 402 /
محسن پیمان فروشانی
تیمور پاپی - 403 /
تیمور پاپی
مهرگان بیگدلی - 404 /
مهرگان بیگدلی
حمزه بهمنش - 405 /
حمزه بهمنش
محمد بهزادی - 406 /
محمد بهزادی
حجت الله بدیعی - 407 /
حجت الله بدیعی
علی عسگر بختیاری - 408 /
علی عسگر بختیاری
یعقوب باوی بحره - 409 /
یعقوب باوی بحره
غلامرضا بازاری - 410 /
غلامرضا بازاری
محمد انصاری دزفولی - 411 /
محمد انصاری دزفولی
محسن امامی - 412 /
محسن امامی
سیاح الهائیان عطیه - 413 /
سیاح الهائیان عطیه
کریم الهایی - 414 /
کریم الهایی
سیدمهدی آل عمران - 415 /
سیدمهدی آل عمران
جواد آگودیلم - 416 /
جواد آگودیلم
غلام علی اسلامی پور* - 417 /
غلام علی اسلامی پور*
علیرضا اسکندری - 418 /
علیرضا اسکندری
اسکندری عباس - 419 /
اسکندری عباس
احمد اسدالله پور - 420 /
احمد اسدالله پور
غلامحسین اسدپور - 421 /
غلامحسین اسدپور
محمدتقی احمدیان - 422 /
محمدتقی احمدیان
مجید احمدی - 423 /
مجید احمدی
محمد آتش افزار - 424 /
محمد آتش افزار
احمد آبادی - 425 /
احمد آبادی
محمد آذرسا - 426 /
محمد آذرسا
علی صبور میری - 427 /
علی صبور میری
بهروز بیات زاده - 428 /
بهروز بیات زاده
کاووس شیری - 429 /
کاووس شیری
حسن علی فربهی - 430 /
حسن علی فربهی
علی صفری - 431 /
علی صفری
علی اکبر خلیفه - 432 /
علی اکبر خلیفه
محمد سعید مطیعی - 433 /
محمد سعید مطیعی
خسرو بنامی - 434 /
خسرو بنامی
ابوجمال یاسری - 435 /
ابوجمال یاسری
محمد علی خشنودی - 436 /
محمد علی خشنودی
غلامحسین طهماسبی بلداجی - 437 /
غلامحسین طهماسبی بلداجی
نعیم مجدم - 438 /
نعیم مجدم
حسین باغبانی بروجنی - 439 /
حسین باغبانی بروجنی
سعید شهبازی - 440 /
سعید شهبازی
علیرضا جعفرزاده* - 441 /
علیرضا جعفرزاده*
غلامرضا سحرخیز* - 442 /
غلامرضا سحرخیز*
مصطفی ابلوچ - 443 /
مصطفی ابلوچ
محمد علی بخشنده - 444 /
محمد علی بخشنده
سید رحیم (سعید) بن شاهی - 445 /
سید رحیم (سعید) بن شاهی
سید حمید بن شاهی - 446 /
سید حمید بن شاهی
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی - 447 /
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی
محمدرضا نیک صفت - 448 /
محمدرضا نیک صفت
محمدکاظم هاشم پور - 449 /
محمدکاظم هاشم پور
عبدالحسین مراقی - 450 /
عبدالحسین مراقی
عبدالحسن مریم زاده - 451 /
عبدالحسن مریم زاده
محمد ابراهیمی - 452 /
محمد ابراهیمی
غلامرضا آقاخورده - 453 /
غلامرضا آقاخورده
صفرعلی صفری - 454 /
صفرعلی صفری
منصور بالدی - 455 /
منصور بالدی
مهرداد گل زردان - 456 /
مهرداد گل زردان
علی گازرپور - 457 /
علی گازرپور
ابراهیم ریحانی - 458 /
ابراهیم ریحانی
حسن اسکندری - 459 /
حسن اسکندری
محمدرضا گل پلیچی* - 460 /
محمدرضا گل پلیچی*
خلیل علاف - 461 /
خلیل علاف
هاشم دشتستانی - 462 /
هاشم دشتستانی
محسن محمدیان - 463 /
محسن محمدیان
عبدالرضا یاموسی - 464 /
عبدالرضا یاموسی
سعید رضایی - 465 /
سعید رضایی
عبدالرحیم اسدپور - 466 /
عبدالرحیم اسدپور
محمود پیام - 467 /
محمود پیام
محمدرضا گل پلیچی - 468 /
محمدرضا گل پلیچی
علی دافع - 469 /
علی دافع
مصطفی حیدری نژاد - 470 /
مصطفی حیدری نژاد
غلامرضا نیک منش - 471 /
غلامرضا نیک منش
محمدحسن ملایی زمانی - 472 /
محمدحسن ملایی زمانی
مسعود میراب - 473 /
مسعود میراب
احمد قطبی زاده - 474 /
احمد قطبی زاده
مسعود قبادی - 475 /
مسعود قبادی
حسن حسین میرزایی - 476 /
حسن حسین میرزایی
محمدحسین مردانی - 477 /
محمدحسین مردانی
ابوالفضل میرقاسمی - 478 /
ابوالفضل میرقاسمی
مهدی صامتی - 479 /
مهدی صامتی
حسین مساح - 480 /
حسین مساح
نادر یزدانیان* - 481 /
نادر یزدانیان*
رضا هاشمی - 482 /
رضا هاشمی
مجید میرعلایی - 483 /
مجید میرعلایی
سید مجید موسویان - 484 /
سید مجید موسویان
مجید محسن زاده - 485 /
مجید محسن زاده
بهنام صفارنیا - 486 /
بهنام صفارنیا
محمدزمان شالباف - 487 /
محمدزمان شالباف
محمود سروریان* - 488 /
محمود سروریان*
محمدحسین زرگرطالبی - 489 /
محمدحسین زرگرطالبی
محمد ربانی - 490 /
محمد ربانی
خسرو تقوی - 491 /
خسرو تقوی
محمدعلی بابازادگان - 492 /
محمدعلی بابازادگان
محمد برندکام - 493 /
محمد برندکام
علیرضا امیری - 494 /
علیرضا امیری
حسن فاضلی - 495 /
حسن فاضلی
عبدالامیر فرخ نیا - 496 /
عبدالامیر فرخ نیا
قاسم صیاح - 497 /
قاسم صیاح
محمود مانع - 498 /
محمود مانع
عبدالرضا صوباتی پور - 499 /
عبدالرضا صوباتی پور
محمدرضا صفاری - 500 /
محمدرضا صفاری
علی شانه ساز - 501 /
علی شانه ساز
حمزه سلامات - 502 /
حمزه سلامات
بیژن خلفیان - 503 /
بیژن خلفیان
علیرضا دهان زاده - 504 /
علیرضا دهان زاده
غلامرضا صرامی - 505 /
غلامرضا صرامی
غلامرضا شوشتری - 506 /
غلامرضا شوشتری
علی اکبر شالباف - 507 /
علی اکبر شالباف
سداوی حسین - 508 /
سداوی حسین
محمدرضا ریسمانباف - 509 /
محمدرضا ریسمانباف
محمدرضا انجیلی - 510 /
محمدرضا انجیلی
عبدالحسین استادی - 511 /
عبدالحسین استادی
عباس سعیداوی - 512 /
عباس سعیداوی

اخبار فرهنگی
4 روز پیش »   وقتی جانباز «محمد جعفری منش» زنده شد
4 روز پیش »   مناسب سازی مسجد جمکران برای جانبازان
4 روز پیش »   چند وعده برای حج تمتع جانبازان
4 روز پیش »   احساس دوگانه رهبرانقلاب به کتاب زندگی بانوی جانباز
4 روز پیش »   می توانستیم تمام منافقین را به هلاکت برسانیم
4 روز پیش »   پشتیبان ولایت فیقه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد
4 روز پیش »   سند هویتی شهید علی عباس حسین پور رونمایی شد
4 روز پیش »   پایان جنگ مقطع درخشان دفاع مقدس بود
4 روز پیش »   دیکته جهنم منافقان اینگونه نوشته شد
4 روز پیش »   چرا نباید خیابان های شهر مزین به اسامی شهدا باشند؟
4 روز پیش »   آشنایی با مناطق عملیاتی شمال غرب/ ارتفاعات مرزی «بلفت و دوپازا»
4 روز پیش »   امام هیچ تمایلی به قطعنامه 598 نداشت
4 روز پیش »   الف، ب، ابراهیم
5 روز پیش »   متفاوت ترین برنامه ماه عسل با حضور جانبازان
5 روز پیش »   عملیات مرصاد، عامل سرافکندگی کاخ سفید و رسوایی منافقین
5 روز پیش »   پشت پرده حضور زنان در عملیات مرصاد
5 روز پیش »   برگزاری مراسم گرامیداشت عملیات مرصاد
5 روز پیش »   انتشار کتاب «فرهنگ اعلام شهدا»ی لرستان
5 روز پیش »   خلبانی که روزه اش را در بهشت افطار کرد
5 روز پیش »   خاطرات دریادار سیاری از دفاع مقدس

پیامها
کبوتر بودند آنها که ناگاه، پرکشیدند و در آسمان، به ابرازی ابدی رسیدند؛ کبوترانی که در یک سحرگاه، ندای رستاخیز در گوششان طنین ‏افکن شد و با کوله‏ باری از اخلاص بر دوش، لبیک‏ گوی دعوت معبود شدند.(مرز شهادت خادم الشهدا رقیه )
سرخی فلق از خون شهید است که نوید طلوع خورشید را می دهد (وبلاگ شهود عشق)
دل شهید براقی است که تاعرش برین انسان را بالا می برد آری دل شهید است که محل عروج فرشتگان مقرب است(وبلاگ شهود عشق)
دلنوشته مادر شهید برای فرزند مفقودش : امیدم را؛ آرامش زندگی ام را؛ به دنبالش می گردم نه برای بازگشت به خانه، نه برای زندگی دوباره در محبس کاشانه، نه می خواهم بیاید، می خواهم بیاید تا دوباره آهنگ عاشقانه شهادت را در گوشش زمزمه کنم،(مرز شهادت )
سلام. امیدوارم روز محشر درمانده و شرمنده ی این جوانان برومند نشویم. آنها که رفتند و بار مسئولیت را بر دوش ما گذاشتند.(خمول)
سوره توبه، آیه 36:با مشرکان همگی کارزار کنید همچنان که آنان هم با شما همگی کارزار می کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.
پیامبر خدا (ص) :هر کس از روی صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او ((ثواب)) آن را عطا خواهد کرد، هر چند به شهادت نرسد.
امام خمینی (ره): شهادت در راه خدا چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بشری و انگیزه های مادی ارزیابی کرد.
امام خامنه ای (مد ظله العالی ): برنامه اسلام از عصر وحی تا کنون بر شهادت توام با شهامت بوده است. قتال در راه خدا و در راه مستضعفین در راس برنامه های اسلام است.
امام خامنه ای (مد ظله العالی ) :به شهادت در راه خدا، از این منظر نگاه کنیم. شهادت، مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است که نمی گذارند این جان، مفت از دستشان برود و در مقابل، چیزی عایدشان نشود.
عباس جعفری :امت اسلامی جهان این را میداند که هر وقت اسلام به خطر بیفتد جوانان آن مملکت با آغوش باز به طرف شهادت میروند و از هیچ قدرتی نمی هراسند.
طلبه شهید بهزاد جمالی: برای کسی که غفلت آن قدر گرفته باشد که موقع مرگ هم نفهمد و توبه نکند و برای این که خدا را بهتر بشناسیم در شناخت خود عامل باشیم، قرآن که کلام اوست باید بخوانیم و به آن عمل کنیم،
وصیتنامه شهید دانش آموز عبدالمهدی پیرحیاتی: برادران! هیچگاه دست از یاری دین اسلام برندارید و با امام امت، خمینی کبیر پیوندتان را مستحکم تر کنید و هیچگاه چون مردم کوفه که به حضرت علی (ع) و مسلم بن عقیل و امام حسین (ع) پشت کردند، پیمان شکن نباشید.
وصیت نامه ی دانش آموز شهیدقاسم قاسمی: تقاضایی که از ملت ایران دارم این است که به سخنان ولی فقیه گوش فرا دهند وپیرو خط امام باشند امام را یک لحظه فراموش نکنند و راه ولایتفقیه را دنبال کنند.
شهیدمحمدحسین رسولی:امت شهیدپرورایران، همان طور که تابه حال درصحنه حضورداشته اید، همواره این عمل خیرتان را ادامه دهیدوپشتیبان ولایت فقیه باشیدکه مبادادشمن داخلی وخارجی احساس کندکه شماسُست شده ایدوبخواهدسوء استفاده بکند.
شهید بهزاد حداد ماهی تولد تهران سال 1348، شهادت شلمچه سال 1365: خدایا دوست دارم که اگر شهید شدم، بی سر باشم که در مقابل امام حسین (ع) روسفید باشم... . خدایا، بر من رحم کن. خدایا همیشه خواسته ام که شهید شوم. این آرزو را برایم برآورده کن.
شهید علی حسینی آقایی محل تولد تهران به سال 1341، به محل شهادت سومار :خدایا، دل دردمندم شوق آزادی دارد تا از این غربتکده سیاه، تا از این زندان عاشقان وصالت، ندای خود را به وادی عدم بکشاند و فقط با خدای خود به وحدت برسد.
شهید محمد مهدی رجب بیگی : خدایا پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما بیفروز تا در سرمای بی خبری نمانیم.
شهید سید مرتضی آوینی: هنرمند اهل شهود و حضور است و این چنین هنر لاجرم متکی بر " الهام" است نوعی " وحی " که نباید با و حی خاصی که به انبیاء می رسد اشتباه شود.
شهید وحید خالقی زاده:خدایا! ما بندگان ضعیف النفس هستیم که در همه حال به تو محتاجیم،بار خدایا گناهانم زیاد است، میدانم بسیار است،اما دوست دارم در لقاء تو بسوزم .
مناسبتهای روز
قمری
روز اهدای خون/نهم مردادماه سالروز پاکسازی سرپل ذهاب از لوث وجود دشمن توسط رزمندگان اسلام در سال 1367
آرشیو مناسبتها
 
گالری تصاویر

 
اوقات شرعی


پنج‌شنبه 9 مرداد 1393
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اوقات به افق:
دقت 3± دقیقه

 
 
آمار بازدیدها
میهمان بر خط: 9
عضو بر خط: 0
امروز: 5016
دیروز: 12152
مجموعا: 9485297
 
ورود اعضاء
کلمه کاربری:
رمز عبور: