فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
گردان جعفرطیار/ایثار
  • تاریخ تاسیس : دوشنبه 1 آذر 1361
  • فرماندهان شهید : سرداران شهید:علیرضاجعفرزاده/علیرضااسکندری/محمدزمان شالباف/سیدحمیدبنشاهی
  • تعداد شهدای ثبت شده تا کنون : 251
  • استان : خوزستان
  • شهر : اهواز
  • آدرس : 

مصاحبه خاطرات
این آیه را حفظ کنید.
گردان بلالی
مهندسی نفت
   
مقالات اخبار گردان

تصاویر شهدا
احمد خوشنودی فر - 252 /
احمد خوشنودی فر
عبدالرحمان مرغیان دزفولی - 253 /
عبدالرحمان مرغیان دزفولی
محمود نعیمانی - 254 /
محمود نعیمانی
احمد خمبی شوشتری - 255 /
احمد خمبی شوشتری
علیرضا خورشیدی* - 256 /
علیرضا خورشیدی*
بهنام صفارنیا - 257 /
بهنام صفارنیا
جبار(فرید) دریساوی - 258 /
جبار(فرید) دریساوی
محمد حداد زاده* - 259 /
محمد حداد زاده*
علیرضا اسکندری** - 260 /
علیرضا اسکندری**
نعمت الله بخشیان - 261 /
نعمت الله بخشیان
مهران خواجوی* - 262 /
مهران خواجوی*
غلامرضا بلیتی ظهراب - 263 /
غلامرضا بلیتی ظهراب
محمد رضا جوهر - 264 /
محمد رضا جوهر
منوچهر تنگسیری - 265 /
منوچهر تنگسیری
احمد اسدالله پور - 266 /
احمد اسدالله پور
نعیم مشعلی - 267 /
نعیم مشعلی
سیدابوالفضل میرقاسمی - 268 /
سیدابوالفضل میرقاسمی
سید مرتضی شفیعی* - 269 /
سید مرتضی شفیعی*
محمود رزاق پناه - 270 /
محمود رزاق پناه
محمدحسین مردانی - 271 /
محمدحسین مردانی
عبدالحسین سلامات* - 272 /
عبدالحسین سلامات*
نعیم ویسی - 273 /
نعیم ویسی
احمد هویزه - 274 /
احمد هویزه
عبدالرحمان هلالی - 275 /
عبدالرحمان هلالی
شاهپور هرمزی - 276 /
شاهپور هرمزی
مسعود هدایت جعفری - 277 /
مسعود هدایت جعفری
علی اصغر نورمحمدی* - 278 /
علی اصغر نورمحمدی*
محمدرضا نوری - 279 /
محمدرضا نوری
مهدی نظریان - 280 /
مهدی نظریان
محمود نسیم راد - 281 /
محمود نسیم راد
محمد نژادفلاح - 282 /
محمد نژادفلاح
محمدرضا نجفی - 283 /
محمدرضا نجفی
کریم ناصری - 284 /
کریم ناصری
رستم میناوی - 285 /
رستم میناوی
سیداصغر موسویان - 286 /
سیداصغر موسویان
سیدشهید موسوی - 287 /
سیدشهید موسوی
سیدقادر موسوی - 288 /
سیدقادر موسوی
سیدمهدی موسویان - 289 /
سیدمهدی موسویان
سیدمرتضی موسوی مدنی**** - 290 /
سیدمرتضی موسوی مدنی****
سیدطاهر موسوی - 291 /
سیدطاهر موسوی
ابراهیم مهری - 292 /
ابراهیم مهری
حمید محرابی - 293 /
حمید محرابی
علی مهدیان - 294 /
علی مهدیان
محمدمهدی منصوری - 295 /
محمدمهدی منصوری
کمال مقدم - 296 /
کمال مقدم
محسن معینی - 297 /
محسن معینی
عباس مصطفی نژاد - 298 /
عباس مصطفی نژاد
عبدالعظیم مرمضی اصل - 299 /
عبدالعظیم مرمضی اصل
کریم مراقی - 300 /
کریم مراقی
کاظم مجدم موسی - 301 /
کاظم مجدم موسی
ابراهیم گله داری - 302 /
ابراهیم گله داری
هوشنگ گل بهار* - 303 /
هوشنگ گل بهار*
علی اصغر گذاری - 304 /
علی اصغر گذاری
جعفر گتوندی - 305 /
جعفر گتوندی
مسعود کیوان* - 306 /
مسعود کیوان*
اردشیر کمالی - 307 /
اردشیر کمالی
کریم کعبی - 308 /
کریم کعبی
ایوب کمالی - 309 /
ایوب کمالی
محسن کریمیان - 310 /
محسن کریمیان
یعقوب کریمیان - 311 /
یعقوب کریمیان
بیژن کاظمی - 312 /
بیژن کاظمی
کیخسرو قنواتیان - 313 /
کیخسرو قنواتیان
مهورز قنبری - 314 /
مهورز قنبری
رضا قنبری - 315 /
رضا قنبری
رحیم فیاضی - 316 /
رحیم فیاضی
رحیم فوللادوند - 317 /
رحیم فوللادوند
پرویز فرهادی مقدم - 318 /
پرویز فرهادی مقدم
علیرضا فرخیان - 319 /
علیرضا فرخیان
شاکر فرجی - 320 /
شاکر فرجی
سعید فخرالدینی - 321 /
سعید فخرالدینی
سیدعباس غنی - 322 /
سیدعباس غنی
حسین غلامی - 323 /
حسین غلامی
عبدالحسین غلامی - 324 /
عبدالحسین غلامی
مجید غزیعلی* - 325 /
مجید غزیعلی*
خلیل غزالی - 326 /
خلیل غزالی
محمد علیزاده - 327 /
محمد علیزاده
منوچهر علم - 328 /
منوچهر علم
ناصر علاف - 329 /
ناصر علاف
حسین علایی - 330 /
حسین علایی
علی رضا عظیمی شوشتری* - 331 /
علی رضا عظیمی شوشتری*
احمدرضا عطار - 332 /
احمدرضا عطار
محمود عسجلی - 333 /
محمود عسجلی
محمد عراقی پور - 334 /
محمد عراقی پور
محمدرضا ظاهری - 335 /
محمدرضا ظاهری
حبیب الله صفی (معروف به صیفی)*** - 336 /
حبیب الله صفی (معروف به صیفی)***
ابراهیم صمدی - 337 /
ابراهیم صمدی
جهانبخش صفایی - 338 /
جهانبخش صفایی
بهمن صبری پور* - 339 /
بهمن صبری پور*
حسین صالحی - 340 /
حسین صالحی
ابوالقاسم صالح زاده - 341 /
ابوالقاسم صالح زاده
جمشید شهریاری - 342 /
جمشید شهریاری
علیرضا شعاعی** - 343 /
علیرضا شعاعی**
مهدی سیاحی*** - 344 /
مهدی سیاحی***
حسن سیاحی - 345 /
حسن سیاحی
محمدرضا سویع - 346 /
محمدرضا سویع
حسین سواری - 347 /
حسین سواری
احمدرضا سلیمی - 348 /
احمدرضا سلیمی
محمدرضا سلطانی - 349 /
محمدرضا سلطانی
ابراهیم سرتنگاهی - 350 /
ابراهیم سرتنگاهی
علی اکبر سپاسگذار - 351 /
علی اکبر سپاسگذار
اکبر زنگنه - 352 /
اکبر زنگنه
کوروش زکی زاده - 353 /
کوروش زکی زاده
محسن رهروان سحر - 354 /
محسن رهروان سحر
علیرضا رفیعی - 355 /
علیرضا رفیعی
سبحان رغیوه - 356 /
سبحان رغیوه
یاور رشیدی - 357 /
یاور رشیدی
کاظم رشیداوی - 358 /
کاظم رشیداوی
عبدالرسول رسولی - 359 /
عبدالرسول رسولی
حسین رستمی - 360 /
حسین رستمی
علیرضا رحیمی - 361 /
علیرضا رحیمی
ابراهیم راهداری - 362 /
ابراهیم راهداری
قربانعلی رئیسی - 363 /
قربانعلی رئیسی
مرتضی رئیسی - 364 /
مرتضی رئیسی
مکی دورقی - 365 /
مکی دورقی
غلامعلی دهقان - 366 /
غلامعلی دهقان
حسین دغاغله - 367 /
حسین دغاغله
شیخ محمد دغاغله - 368 /
شیخ محمد دغاغله
غلامعباس دشت بزرگ - 369 /
غلامعباس دشت بزرگ
جهانگیر دانشیان - 370 /
جهانگیر دانشیان
سیدحکمت دانش زاده - 371 /
سیدحکمت دانش زاده
سیدناصر خوئین - 372 /
سیدناصر خوئین
محمود خمبی شوشتری* - 373 /
محمود خمبی شوشتری*
محمد خان زاده - 374 /
محمد خان زاده
اکبر حیدری - 375 /
اکبر حیدری
علیرضا جویلی - 376 /
علیرضا جویلی
علی حیدری - 377 /
علی حیدری
سعید حیدری - 378 /
سعید حیدری
حسین حیاتی - 379 /
حسین حیاتی
رضا حیدری - 380 /
رضا حیدری
راهی حسین وند - 381 /
راهی حسین وند
غلامرضا حسین پناهی - 382 /
غلامرضا حسین پناهی
ایرج حاتمی زاده - 383 /
ایرج حاتمی زاده
احمد چهارمحالی - 384 /
احمد چهارمحالی
عبدالحمید جروم زاده - 385 /
عبدالحمید جروم زاده
عبدالکریم جهانگرد اهوازی* - 386 /
عبدالکریم جهانگرد اهوازی*
هیبت الله جمالی گندمانی - 387 /
هیبت الله جمالی گندمانی
مهدی جعفری - 388 /
مهدی جعفری
علی جامعی - 389 /
علی جامعی
سیدیوسف تقی حسینی - 390 /
سیدیوسف تقی حسینی
نصرالله تقوی فر - 391 /
نصرالله تقوی فر
سعید ترابی - 392 /
سعید ترابی
رضا پیمانی - 393 /
رضا پیمانی
محسن پیمان فروشانی - 394 /
محسن پیمان فروشانی
تیمور پاپی - 395 /
تیمور پاپی
مهرگان بیگدلی - 396 /
مهرگان بیگدلی
حمزه بهمنش - 397 /
حمزه بهمنش
محمد بهزادی - 398 /
محمد بهزادی
حجت الله بدیعی - 399 /
حجت الله بدیعی
علی عسگر بختیاری - 400 /
علی عسگر بختیاری
یعقوب باوی بحره - 401 /
یعقوب باوی بحره
غلامرضا بازاری - 402 /
غلامرضا بازاری
محمد انصاری دزفولی - 403 /
محمد انصاری دزفولی
محسن امامی - 404 /
محسن امامی
سیاح الهائیان عطیه - 405 /
سیاح الهائیان عطیه
کریم الهایی - 406 /
کریم الهایی
سیدمهدی آل عمران* - 407 /
سیدمهدی آل عمران*
جواد آگودیلم - 408 /
جواد آگودیلم
غلام علی اسلامی پور* - 409 /
غلام علی اسلامی پور*
عباس اسکندری* - 410 /
عباس اسکندری*
غلامحسین اسدپور - 411 /
غلامحسین اسدپور
محمدتقی احمدیان - 412 /
محمدتقی احمدیان
مجید احمدی - 413 /
مجید احمدی
محمد آتش افزار - 414 /
محمد آتش افزار
احمد آبادی - 415 /
احمد آبادی
علی صبور میری - 416 /
علی صبور میری
بهروز بیات زاده - 417 /
بهروز بیات زاده
کاووس شیری - 418 /
کاووس شیری
حسن علی فربهی - 419 /
حسن علی فربهی
علی صفری - 420 /
علی صفری
علی اکبر خلیفه - 421 /
علی اکبر خلیفه
محمد سعید مطیعی - 422 /
محمد سعید مطیعی
خسرو بنامی - 423 /
خسرو بنامی
ابوجمال یاسری(ساعدی) - 424 /
ابوجمال یاسری(ساعدی)
محمد علی خشنودی - 425 /
محمد علی خشنودی
غلامحسین طهماسبی بلداجی - 426 /
غلامحسین طهماسبی بلداجی
نعیم مجدم - 427 /
نعیم مجدم
حسین باغبانی بروجنی - 428 /
حسین باغبانی بروجنی
سعید شهبازی - 429 /
سعید شهبازی
علیرضا جعفرزاده* - 430 /
علیرضا جعفرزاده*
غلامرضا سحرخیز* - 431 /
غلامرضا سحرخیز*
مصطفی ابلوچ - 432 /
مصطفی ابلوچ
ناصر سلطانی فر - 433 /
ناصر سلطانی فر
محمد علی بخشنده - 434 /
محمد علی بخشنده
سید رحیم (سعید) بن شاهی - 435 /
سید رحیم (سعید) بن شاهی
سید حمید بن شاهی - 436 /
سید حمید بن شاهی
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی - 437 /
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی
محمدرضا نیک صفت* - 438 /
محمدرضا نیک صفت*
عبدالحسین مراقی - 439 /
عبدالحسین مراقی
عبدالحسن مریم زاده - 440 /
عبدالحسن مریم زاده
محمد ابراهیمی - 441 /
محمد ابراهیمی
غلامرضا آقاخورده** - 442 /
غلامرضا آقاخورده**
صفرعلی صفری* - 443 /
صفرعلی صفری*
منصور بالدی - 444 /
منصور بالدی
مهرداد گل زردان - 445 /
مهرداد گل زردان
غلامرضا مسکین - 446 /
غلامرضا مسکین
علی گازرپور - 447 /
علی گازرپور
ابراهیم ریحانی - 448 /
ابراهیم ریحانی
اکبر دوست زنگنه - 449 /
اکبر دوست زنگنه
احمد توحیدی فر - 450 /
احمد توحیدی فر
حسن اسکندری* - 451 /
حسن اسکندری*
محمدرضا گل پلیچی* - 452 /
محمدرضا گل پلیچی*
خلیل علاف* - 453 /
خلیل علاف*
هاشم دشتستانی - 454 /
هاشم دشتستانی
محسن محمدیان - 455 /
محسن محمدیان
سیدرسول موسوی - 456 /
سیدرسول موسوی
عبدالرضا یاموسی - 457 /
عبدالرضا یاموسی
سعید رضایی - 458 /
سعید رضایی
عبدالرحیم اسدپور - 459 /
عبدالرحیم اسدپور
محمود پیام - 460 /
محمود پیام
عبدالحسین دسترنجی* - 461 /
عبدالحسین دسترنجی*
سیدمحمدحسن سیدطبیب - 462 /
سیدمحمدحسن سیدطبیب
کمال الدین رحیمی فر - 463 /
کمال الدین رحیمی فر
علی دافع - 464 /
علی دافع
مصطفی حیدری نژاد* - 465 /
مصطفی حیدری نژاد*
غلامرضا نیک منش - 466 /
غلامرضا نیک منش
محمدحسن ملایی زمانی - 467 /
محمدحسن ملایی زمانی
مسعود میراب** - 468 /
مسعود میراب**
حسن حسین میرزایی - 469 /
حسن حسین میرزایی
مهدی صامتی - 470 /
مهدی صامتی
حسین مساح - 471 /
حسین مساح
نادر یزدانیان* - 472 /
نادر یزدانیان*
رضا هاشمی - 473 /
رضا هاشمی
مجید میرعلایی - 474 /
مجید میرعلایی
سید مجید موسویان - 475 /
سید مجید موسویان
مجید محسن زاده - 476 /
مجید محسن زاده
محمدزمان شالباف** - 477 /
محمدزمان شالباف**
محمود سروریان* - 478 /
محمود سروریان*
محمدحسین زرگرطالبی - 479 /
محمدحسین زرگرطالبی
محمد ربانی ظهر - 480 /
محمد ربانی ظهر
خسرو تقوی - 481 /
خسرو تقوی
محمدعلی بابازادگان - 482 /
محمدعلی بابازادگان
محمد برندکام* - 483 /
محمد برندکام*
علیرضا امیری - 484 /
علیرضا امیری
حسن فاضلی - 485 /
حسن فاضلی
عبدالامیر فرخ نیا - 486 /
عبدالامیر فرخ نیا
قاسم صیاح - 487 /
قاسم صیاح
محمود مانع - 488 /
محمود مانع
عبدالرضا صوباتی پور - 489 /
عبدالرضا صوباتی پور
محمدرضا صفاری - 490 /
محمدرضا صفاری
علی شانه ساز - 491 /
علی شانه ساز
حمزه سلامات - 492 /
حمزه سلامات
بیژن خلفیان - 493 /
بیژن خلفیان
علیرضا دهان زاده - 494 /
علیرضا دهان زاده
غلامرضا صرامی - 495 /
غلامرضا صرامی
غلامرضا شوشتری - 496 /
غلامرضا شوشتری
علی اکبر شالباف - 497 /
علی اکبر شالباف
حسین سداوی - 498 /
حسین سداوی
محمدرضا ریسمانباف - 499 /
محمدرضا ریسمانباف
محمدرضا انجیلی - 500 /
محمدرضا انجیلی
عبدالحسین استادی - 501 /
عبدالحسین استادی
عباس سعیداوی** - 502 /
عباس سعیداوی**

اخبار فرهنگی

پیامها
182-خوشا آنان که درراه عدالت 183-به خون خویش غلتیدند ورفتند 184-خوشا آنان که بذرآدمیت 185-دراین ویرانه پاشیدند ورفتند
178-خوشا آنان که ازپیمانه دوست 179-شراب عشق نوشیدند ورفتند 180-خوشا آنان که با اخلاص وایمان 181-حریم دوست بوسیدند ورفتند
174- نگردیدند هرگزگرد باطل 175-حقیقت را پسندیدند ورفتند 176-خوشا آنانکه براین عرصه خاک 177- چوخورشیدی درخشیدند ورفتند
170- زکالاهای این آشفته بازار 171- محبت را پسندیدند ورفتند 172-خوشا آنان که درمیزان وجدان 173-حساب خویش سنجیدند ورفتند
166-برمن چه سخت می گذرد این غروب ها 167-جای برادران غیورم چه خالی است 168-خوشا آنانکه با عزت زگیتی 169-بساط خویش برچیدند ورفتند
98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است. 99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است. 78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.
96- روزمعلم،روزبزرگ داشت سنت های پسندیده خدا وتعظیم علم ومعرفت است. 97- معلم ، وام داررسولان نوراست. 76- شرکت فعالانه مسلمانان درمراسم روزجهانی قدس سبب قدرت وقوت مبارزین فلسطین خواهد شد.
94- همان گونه که طبیب،بیماری را درمان می کند،معلم نیزنادانی را ازبین می برد. 95-معلم نمونه را درتقاطع عشق وعقل می توان یافت. 74-روزقدس باید روزآمادگی برای آزاد سازی قدس باشد. 75-روزقدس روزآرمانها واهداف مقدس واسلامی این امت است.
92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد. 93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است. 74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.
90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند. 91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است. 72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.
57-گمنامی برای شهرت پرستها دردآوراست، اگرنه همه اجرها درگمنامی است.شهید آوینی 58-مؤمنان خدا،مردن درراه خدا را به مردن دررختخواب ترجیح می دهند.شهید یدالله جورسرایی
55-خدایا ،هنگامی که شیپورجنگ طنین اندازمی شود،قلب من شکفته شده به هیجان درمی آید زیرا جنگ مرد را ازنامرد مشخص می کند.شهید چمران 56-سنگرمسجد وکتابخانه را حفظ نمایید وهیچ وقت آنها را خالی نگذارید.شهید اکبراسدالله زاده
53-دریغا که یک جان بیشترندارم وآن را بی ادعا دراین راه تقدیم اسلام وامام ومردم می کنم،زیرا برای رضا خداوند ویاری دادن اسلام وقرآن به جبهه آمده ام وهدفی جزالله ندارم.شهیدوحیدرضا احتشامی
51-خدایا،این اواخرهمیشه برایم این ذکربود که(تا مرا نیامرزیدی ازدنیا مبر)شهیدمصطفی درویش رحیم آبادی 52-بزرگترین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته نعمت انقلاب اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی است.شهیداسد ا...حاجی خانی
50-زندگی اگرازمجرای قرآن و ولایت فقیه بگذرد،زیبا وبا هدف ودوست داشتنی است ومرگ، دراین حالت دوست داشتنی تر!این حقیقت زندگی است که فقط قلیلی آگاه هستند برآن!.شهیدعباس قنبری
شهید مصطفی چمران :خدایا می دانی که در زندگی پرتلاطم خود، لحظه ای تو را فراموش نکردم.همه جا به طرفداری حق قیام کرده ام. حق را گفته ام. از مکتب مقدس تو در هر شرایطی دفاع کرده ام.
شهید ناصر دشتی پور:اضطراب و نگرانی از آینده و تاثر و افسوس بر گذشته از جمله موانعی هستند که اگر در روح کسی نفوذ نماید عزم و تصمیمش را در هم می شکند و او را خود باخته و مرعوب می سازد. الهام گیری از انبیا در زندگی موجب از بین رفتنی کنواختی در زندگی است.
شهید سید مرتضی آوینی:با بهاران روزی نو می رسدو ما همچنانچشم به راه روزگاری نو .کنون که جهان و جهانیان مرده اند ،آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد ؟و یحی الارض بعد موتها ...خدایا ، ما را به خیل شهیدان ، متصل بگردان
شهید یحیی رسته پور :و تو ای مادرم ! می دانم که چه آرزوهایی برایم داشتی ! ولی چه کنم ؟ زمانی که خدا مرا به مهمانی دعوت کرده است ، من باید عاشقانه به ملاقات خدا می شتافتم !
شهیدمصطفی چمران:ای حسین(ع)من برای زنده ماندن تلاش نمی کنم واز مرگ نمی هراسم،بلکه به شهادت دل بسته ام و ازهمه چیز دست شسته ام،ولی نمی توانم بپذیرم که ارزشهای الهی وحتی قداست انقلاب بازیچه دست سیاستمداران و تجار ماده پرست شده است.
مناسبتهای روز
28 تیرماه سالروز آغاز عملیات فتح 8 در سال 1366
آرشیو مناسبتها
 
گالری تصاویر

 
اوقات شرعی


جمعه 28 تیر 1398
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اوقات به افق:
دقت 3± دقیقه

 
 
آمار بازدیدها
میهمان بر خط: 2
عضو بر خط: 0
امروز: 154
دیروز: 257
مجموعا: 14692494
 
ورود اعضاء
کلمه کاربری:
رمز عبور: