فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
گردان جعفرطیار/ایثار
  • تاریخ تاسیس : دوشنبه 1 آذر 1361
  • فرماندهان شهید : سرداران شهید:علیرضاجعفرزاده/علیرضااسکندری/محمدزمان شالباف
  • تعداد شهدای ثبت شده تا کنون : 257
  • استان : خوزستان
  • شهر : اهواز
  • آدرس : دفتر موقت - اهواز خیابان سلمان فارسی خیابان شهید علم الهدی جنب مهدیه هیئت قائمیه اهواز ( دفتر شماره 2 موسسه فرهنگی سبک بالان عرش درخوزستان )تلفن :06112924535 تلفن همراه :09194082591

مصاحبه خاطرات
فرماندهان سپاه در جنگ ساخته شدند
«صبوری» با مسمّی ترین اسم برای جانباز شهید ما
مردی که تمام کارهایش برای رضای خدا بود
آزادگان - اصطلاحات آزادگان در اردوگاه های عراق
   
مقالات اخبار گردان
ناگفته هایی از فرماندهان مهمترین نهاد امنیتی - دفاعی ایران
فاطمه(س)، عامل استمرار دین و نام مقدس نبوى
روز مادران صبر و ایثار
مراسم دیدار با خانواده شهید ناصر علاف در سوم خرداد برگزار شد

تصاویر شهدا
نعیم مشعلی - 258 /
نعیم مشعلی
نعیم ویسی - 259 /
نعیم ویسی
احمد هویزه - 260 /
احمد هویزه
عبدالرحمان هلالی - 261 /
عبدالرحمان هلالی
شاهپور هرمزی - 262 /
شاهپور هرمزی
مسعود هدایت جعفری - 263 /
مسعود هدایت جعفری
علی اصغر نورمحمدی - 264 /
علی اصغر نورمحمدی
محمدرضا نوری - 265 /
محمدرضا نوری
مهدی نظریان - 266 /
مهدی نظریان
محمود نسیم راد - 267 /
محمود نسیم راد
محمد نژادفلاح - 268 /
محمد نژادفلاح
محمدرضا نجفی - 269 /
محمدرضا نجفی
کریم ناصری - 270 /
کریم ناصری
رستم میناوی - 271 /
رستم میناوی
سیامک میلاسی - 272 /
سیامک میلاسی
سیداصغر موسویان - 273 /
سیداصغر موسویان
سیدشهید موسوی - 274 /
سیدشهید موسوی
سیدقادر موسوی - 275 /
سیدقادر موسوی
سیدمهدی موسویان - 276 /
سیدمهدی موسویان
سیدمرتضی موسوی مدنی - 277 /
سیدمرتضی موسوی مدنی
سیدرسول موسوی - 278 /
سیدرسول موسوی
سیدطاهر موسوی - 279 /
سیدطاهر موسوی
سیدمجید موسوی - 280 /
سیدمجید موسوی
ابراهیم مهری - 281 /
ابراهیم مهری
حمید محرابی - 282 /
حمید محرابی
علی مهدیان - 283 /
علی مهدیان
احمدرضا مهتدی - 284 /
احمدرضا مهتدی
محمدرضا مهتدی - 285 /
محمدرضا مهتدی
محمدمهدی منصوری - 286 /
محمدمهدی منصوری
کمال مقدم - 287 /
کمال مقدم
محسن معینی - 288 /
محسن معینی
عبدالرضا معصومی - 289 /
عبدالرضا معصومی
محمدسعید مطیعی - 290 /
محمدسعید مطیعی
عباس مصطفی نژاد - 291 /
عباس مصطفی نژاد
عبدالعظیم مرمضی اصل - 292 /
عبدالعظیم مرمضی اصل
کریم مراقی - 293 /
کریم مراقی
کاظم مجدم موسی - 294 /
کاظم مجدم موسی
محمدرضا لامی زاده - 295 /
محمدرضا لامی زاده
ابراهیم گله داری - 296 /
ابراهیم گله داری
هوشنگ گل بهار - 297 /
هوشنگ گل بهار
علی اصغر گذاری - 298 /
علی اصغر گذاری
جعفر گتوندی - 299 /
جعفر گتوندی
مسعود کیوان* - 300 /
مسعود کیوان*
اردشیر کمالی - 301 /
اردشیر کمالی
کریم کعبی - 302 /
کریم کعبی
ایوب کمالی - 303 /
ایوب کمالی
محسن کریمیان - 304 /
محسن کریمیان
یعقوب کریمیان - 305 /
یعقوب کریمیان
بیژن کاظمی - 306 /
بیژن کاظمی
کیخسرو قنواتیان - 307 /
کیخسرو قنواتیان
مهورز قنبری - 308 /
مهورز قنبری
رضا قنبری - 309 /
رضا قنبری
رحیم فیاضی - 310 /
رحیم فیاضی
رحیم فوللادوند - 311 /
رحیم فوللادوند
پرویز فرهادی مقدم - 312 /
پرویز فرهادی مقدم
علیرضا فرخیان - 313 /
علیرضا فرخیان
شاکر فرجی - 314 /
شاکر فرجی
حسنعلی فربهی - 315 /
حسنعلی فربهی
شکرالله فرازمند* - 316 /
شکرالله فرازمند*
سعید فخرالدینی - 317 /
سعید فخرالدینی
سیدعباس غنی - 318 /
سیدعباس غنی
حسین غلامی - 319 /
حسین غلامی
عبدالحسین غلامی - 320 /
عبدالحسین غلامی
مجید غزیعلی - 321 /
مجید غزیعلی
خلیل غزالی - 322 /
خلیل غزالی
محمد علیزاده - 323 /
محمد علیزاده
منوچهر علم - 324 /
منوچهر علم
ناصر علاف - 325 /
ناصر علاف
حسین علایی - 326 /
حسین علایی
علیرضا عظیمی شوشتری - 327 /
علیرضا عظیمی شوشتری
احمدرضا عطار - 328 /
احمدرضا عطار
محمود عسجلی - 329 /
محمود عسجلی
محمد عراقی پور - 330 /
محمد عراقی پور
محمدرضا ظاهری - 331 /
محمدرضا ظاهری
غلامحسین طهماسبی - 332 /
غلامحسین طهماسبی
حبیب الله صیفی* - 333 /
حبیب الله صیفی*
ابراهیم صمدی - 334 /
ابراهیم صمدی
جهانبخش صفایی - 335 /
جهانبخش صفایی
بهمن صبری پور* - 336 /
بهمن صبری پور*
حسین صالحی - 337 /
حسین صالحی
ابوالقاسم صالح زاده - 338 /
ابوالقاسم صالح زاده
کاووس شیری - 339 /
کاووس شیری
جمشید شهریاری - 340 /
جمشید شهریاری
عباس شعیبی - 341 /
عباس شعیبی
علیرضا شعاعی - 342 /
علیرضا شعاعی
حسن سیاحی - 343 /
حسن سیاحی
محمدرضا سویع - 344 /
محمدرضا سویع
حسین سواری - 345 /
حسین سواری
احمدرضا سلیمی - 346 /
احمدرضا سلیمی
محمدرضا سلطانی - 347 /
محمدرضا سلطانی
عبالحسین سلامات - 348 /
عبالحسین سلامات
ابراهیم سرتنگاهی - 349 /
ابراهیم سرتنگاهی
علی اکبر سپاسگذار - 350 /
علی اکبر سپاسگذار
اکبر زنگنه - 351 /
اکبر زنگنه
کوروش زکی زاده - 352 /
کوروش زکی زاده
محسن رهروان سحر - 353 /
محسن رهروان سحر
علیرضا رفیعی - 354 /
علیرضا رفیعی
سبحان رغیوه - 355 /
سبحان رغیوه
یاور رشیدی - 356 /
یاور رشیدی
کاظم رشیداوی - 357 /
کاظم رشیداوی
عبدالرسول رسولی - 358 /
عبدالرسول رسولی
حسین رستمی - 359 /
حسین رستمی
محمود رزاق پناه - 360 /
محمود رزاق پناه
کمال الدین رحیمی فر - 361 /
کمال الدین رحیمی فر
علیرضا رحیمی - 362 /
علیرضا رحیمی
ابراهیم راهداری - 363 /
ابراهیم راهداری
قربانعلی رئیسی - 364 /
قربانعلی رئیسی
مرتضی رئیسی - 365 /
مرتضی رئیسی
اکبر دوست زنگنه - 366 /
اکبر دوست زنگنه
مکی دورقی - 367 /
مکی دورقی
غلامعلی دهقان - 368 /
غلامعلی دهقان
حسین دغاغله - 369 /
حسین دغاغله
شیخ محمد دغاغله - 370 /
شیخ محمد دغاغله
عزیز دشت بزرگ - 371 /
عزیز دشت بزرگ
غلامعباس دشت بزرگ - 372 /
غلامعباس دشت بزرگ
عبدالحسین دسترنجی - 373 /
عبدالحسین دسترنجی
جهانگیر دانشیان - 374 /
جهانگیر دانشیان
سیدحکمت دانش زاده - 375 /
سیدحکمت دانش زاده
علیرضا خورشیدی - 376 /
علیرضا خورشیدی
مهران خواجوی - 377 /
مهران خواجوی
سیدناصر خوئین - 378 /
سیدناصر خوئین
محمود خمبی شوشتری - 379 /
محمود خمبی شوشتری
محمد خان زاده - 380 /
محمد خان زاده
علی اکبر خلیفه - 381 /
علی اکبر خلیفه
محمدعلی خشنودی - 382 /
محمدعلی خشنودی
اکبر حیدری - 383 /
اکبر حیدری
علی حیدری - 384 /
علی حیدری
سعید حیدری - 385 /
سعید حیدری
حسین حیاتی - 386 /
حسین حیاتی
رضا حیدری - 387 /
رضا حیدری
چاسب حلفی - 388 /
چاسب حلفی
راهی حسین وند - 389 /
راهی حسین وند
غلامرضا حسین پناهی - 390 /
غلامرضا حسین پناهی
ایرج حاتمی زاده - 391 /
ایرج حاتمی زاده
احمد چهارمحالی - 392 /
احمد چهارمحالی
عبدالحمید جروم زاده - 393 /
عبدالحمید جروم زاده
عبدالکریم جهانگرد اهوازی - 394 /
عبدالکریم جهانگرد اهوازی
هیبت الله جمالی گندمانی - 395 /
هیبت الله جمالی گندمانی
مهدی جعفری - 396 /
مهدی جعفری
علی جامعی - 397 /
علی جامعی
احمد توحیدی فر - 398 /
احمد توحیدی فر
منوچهر تنگسیری - 399 /
منوچهر تنگسیری
سیدیوسف تقی حسینی - 400 /
سیدیوسف تقی حسینی
نصرالله تقوی فر - 401 /
نصرالله تقوی فر
سعید ترابی - 402 /
سعید ترابی
رضا پیمانی - 403 /
رضا پیمانی
محسن پیمان فروشانی - 404 /
محسن پیمان فروشانی
تیمور پاپی - 405 /
تیمور پاپی
مهرگان بیگدلی - 406 /
مهرگان بیگدلی
حمزه بهمنش - 407 /
حمزه بهمنش
محمد بهزادی - 408 /
محمد بهزادی
حجت الله بدیعی - 409 /
حجت الله بدیعی
علی عسگر بختیاری - 410 /
علی عسگر بختیاری
یعقوب باوی بحره - 411 /
یعقوب باوی بحره
غلامرضا بازاری - 412 /
غلامرضا بازاری
محمد انصاری دزفولی - 413 /
محمد انصاری دزفولی
محسن امامی - 414 /
محسن امامی
سیاح الهائیان عطیه - 415 /
سیاح الهائیان عطیه
کریم الهایی - 416 /
کریم الهایی
سیدمهدی آل عمران - 417 /
سیدمهدی آل عمران
جواد آگودیلم - 418 /
جواد آگودیلم
غلام علی اسلامی پور* - 419 /
غلام علی اسلامی پور*
علیرضا اسکندری - 420 /
علیرضا اسکندری
اسکندری عباس - 421 /
اسکندری عباس
احمد اسدالله پور - 422 /
احمد اسدالله پور
غلامحسین اسدپور - 423 /
غلامحسین اسدپور
محمدتقی احمدیان - 424 /
محمدتقی احمدیان
مجید احمدی - 425 /
مجید احمدی
محمد آتش افزار - 426 /
محمد آتش افزار
احمد آبادی - 427 /
احمد آبادی
محمد آذرسا - 428 /
محمد آذرسا
علی صبور میری - 429 /
علی صبور میری
بهروز بیات زاده - 430 /
بهروز بیات زاده
کاووس شیری - 431 /
کاووس شیری
حسن علی فربهی - 432 /
حسن علی فربهی
علی صفری - 433 /
علی صفری
علی اکبر خلیفه - 434 /
علی اکبر خلیفه
محمد سعید مطیعی - 435 /
محمد سعید مطیعی
خسرو بنامی - 436 /
خسرو بنامی
ابوجمال یاسری - 437 /
ابوجمال یاسری
محمد علی خشنودی - 438 /
محمد علی خشنودی
غلامحسین طهماسبی بلداجی - 439 /
غلامحسین طهماسبی بلداجی
نعیم مجدم - 440 /
نعیم مجدم
حسین باغبانی بروجنی - 441 /
حسین باغبانی بروجنی
سعید شهبازی - 442 /
سعید شهبازی
علیرضا جعفرزاده* - 443 /
علیرضا جعفرزاده*
غلامرضا سحرخیز* - 444 /
غلامرضا سحرخیز*
مصطفی ابلوچ - 445 /
مصطفی ابلوچ
محمد علی بخشنده - 446 /
محمد علی بخشنده
سید رحیم (سعید) بن شاهی - 447 /
سید رحیم (سعید) بن شاهی
سید حمید بن شاهی - 448 /
سید حمید بن شاهی
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی - 449 /
ایرج (حمید) جولانی امام قیسی
محمدرضا نیک صفت - 450 /
محمدرضا نیک صفت
محمدکاظم هاشم پور - 451 /
محمدکاظم هاشم پور
عبدالحسین مراقی - 452 /
عبدالحسین مراقی
عبدالحسن مریم زاده - 453 /
عبدالحسن مریم زاده
محمد ابراهیمی - 454 /
محمد ابراهیمی
غلامرضا آقاخورده - 455 /
غلامرضا آقاخورده
صفرعلی صفری - 456 /
صفرعلی صفری
منصور بالدی - 457 /
منصور بالدی
مهرداد گل زردان - 458 /
مهرداد گل زردان
علی گازرپور - 459 /
علی گازرپور
ابراهیم ریحانی - 460 /
ابراهیم ریحانی
حسن اسکندری - 461 /
حسن اسکندری
محمدرضا گلپیچی - 462 /
محمدرضا گلپیچی
خلیل علاف - 463 /
خلیل علاف
هاشم دشتستانی - 464 /
هاشم دشتستانی
محسن محمدیان - 465 /
محسن محمدیان
عبدالرضا یاموسی - 466 /
عبدالرضا یاموسی
سعید رضایی - 467 /
سعید رضایی
عبدالرحیم اسدپور - 468 /
عبدالرحیم اسدپور
محمود پیام - 469 /
محمود پیام
محمدرضا گل پلیچی - 470 /
محمدرضا گل پلیچی
علی دافع - 471 /
علی دافع
مصطفی حیدری نژاد - 472 /
مصطفی حیدری نژاد
غلامرضا نیک منش - 473 /
غلامرضا نیک منش
محمدحسن ملایی زمانی - 474 /
محمدحسن ملایی زمانی
مسعود میراب - 475 /
مسعود میراب
احمد قطبی زاده - 476 /
احمد قطبی زاده
مسعود قبادی - 477 /
مسعود قبادی
حسن حسین میرزایی - 478 /
حسن حسین میرزایی
محمدحسین مردانی - 479 /
محمدحسین مردانی
ابوالفضل میرقاسمی - 480 /
ابوالفضل میرقاسمی
مهدی صامتی - 481 /
مهدی صامتی
حسین مساح - 482 /
حسین مساح
نادر یزدانیان* - 483 /
نادر یزدانیان*
رضا هاشمی - 484 /
رضا هاشمی
مجید میرعلایی - 485 /
مجید میرعلایی
سید مجید موسویان - 486 /
سید مجید موسویان
مجید محسن زاده - 487 /
مجید محسن زاده
بهنام صفارنیا - 488 /
بهنام صفارنیا
محمدزمان شالباف - 489 /
محمدزمان شالباف
محمود سروریان* - 490 /
محمود سروریان*
محمدحسین زرگرطالبی - 491 /
محمدحسین زرگرطالبی
محمد ربانی - 492 /
محمد ربانی
خسرو تقوی - 493 /
خسرو تقوی
محمدعلی بابازادگان - 494 /
محمدعلی بابازادگان
محمد برندکام - 495 /
محمد برندکام
علیرضا امیری - 496 /
علیرضا امیری
حسن فاضلی - 497 /
حسن فاضلی
عبدالامیر فرخ نیا - 498 /
عبدالامیر فرخ نیا
قاسم صیاح - 499 /
قاسم صیاح
محمود مانع - 500 /
محمود مانع
عبدالرضا صوباتی پور - 501 /
عبدالرضا صوباتی پور
محمدرضا صفاری - 502 /
محمدرضا صفاری
علی شانه ساز - 503 /
علی شانه ساز
حمزه سلامات - 504 /
حمزه سلامات
بیژن خلفیان - 505 /
بیژن خلفیان
علیرضا دهان زاده - 506 /
علیرضا دهان زاده
غلامرضا صرامی - 507 /
غلامرضا صرامی
غلامرضا شوشتری - 508 /
غلامرضا شوشتری
علی اکبر شالباف - 509 /
علی اکبر شالباف
سداوی حسین - 510 /
سداوی حسین
محمدرضا ریسمانباف - 511 /
محمدرضا ریسمانباف
محمدرضا انجیلی - 512 /
محمدرضا انجیلی
عبدالحسین استادی - 513 /
عبدالحسین استادی
عباس سعیداوی - 514 /
عباس سعیداوی

اخبار فرهنگی
22 ساعت پیش »   نظرات منتشرنشده شهیدبهشتی درباره حجاب
22 ساعت پیش »   رونمایی کتاب زندگی شهید "حسین قجه ای"
22 ساعت پیش »   قول مساعد سازمان بسیج در حمایت از پروژه شهید شوشتری
23 ساعت پیش »   شهید صیاد اولین گرد آورنده معارف جنگ ارتش
23 ساعت پیش »   "سپهبد قرنی" شهید یکپارچگی ایران است
23 ساعت پیش »   خانواده های شهدا متولیان توسعه فرهنگ هستند
2 روز پیش »   حاج بصیر گفت حتی اگر هیچ کس هم نماند، ما می مانیم!
2 روز پیش »   برگزاری کنگره شهدای ورزشکار
2 روز پیش »   روایت دباغ از باز کردن نامه های حضرت امام(ره)
2 روز پیش »   رزمندگانی که در حالت سجده به شهادت رسیدند
2 روز پیش »   تازه ترین مجموعه ی انتشارات روایت فتح
2 روز پیش »   2 شهید گمنام در ملارد تشییع می شوند
2 روز پیش »   برگزاری یادواره شهدای عملیات بازی دراز
2 روز پیش »   نگارش جلد دوم خاطرات سرلشکر جعفری
2 روز پیش »   مادر و پسری که رزمنده بودند
2 روز پیش »   طبس و نافرجامی برای استکبار
2 روز پیش »   تأثیر مثبت بر جامعه با هر ساختاری
2 روز پیش »   جانبازان شیمیایی، ذخایر ارزشمند ملت
2 روز پیش »   مروری بر بیانات مقام معظم رهبری درباره سپاه پاسداران
2 روز پیش »   صبر و ایثار مادران شهدا الگوی زنان مسلمان است

پیامها
گمنام آشنا سلام.این سلام هرگزنمی میرد.شایداین سلام یکروزمثل توسلاح بدست بگیردبجنگدزخم برداردشهیدشودو... گمنام بماندوسالهابعدروی دستهای سلامهای دیگر تشییع شود.شایدسلام من یکروز مثل توبازگرددوببیندنه مادری مانده نه پدری...(خمول)
ارالها.اجلم راتوبه تاخیرانداز *چندروزیست دلم تنگ محرم شده است.خدایامهلتم دادی محرم آمدورفت ولی نه ازدلتنگیم کم شدنه درکش کردم به داددلم برس(خمول)
سلام. امیدوارم روز محشر درمانده و شرمنده ی این جوانان برومند نشویم. آنها که رفتند و بار مسئولیت را بر دوش ما گذاشتند.(خمول)
شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می دهندما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند(بیت الشهدا)
(وبلاگ شهود عشق)ای سفیران عالم ملکوت دستی برارید واین مرغان عاشق گرفتار را از این تعلقات وارهید
امام على علیه السلام :براستى که جهاد یکى از درهاى بهشت است که خداوند آن را براى اولیاى خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست. نهج‏ البلاغه، خطبه‏27
حضرت امام خمینی (ره):هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم.
اما خامنه ای (مد ظله العالی):شهادت در راه خدا مسئله ای نیست که بشود با پیروزی در صحنه های نبرد مقایسه شود، مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است.
سوره توبه، آیه 36:با مشرکان همگی کارزار کنید همچنان که آنان هم با شما همگی کارزار می کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است
امام خمینی:ما تابع امر خداییم، به همین دلیل طالب شهادتیم و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی رویم
شهید قاسم قاسمی:خواهران من حجاب خود را حفظ کنید زیرا حجاب عفت و پاکدامنی زن را نشان میدهد.یک لحظه امام را تنها نگذارید و پشتوانه خوبی برای اسلام باشید و خوب درس بخوانید.
شهید وحید خالقی زاده:وشما برادرانم،من هیچ گونه سفارشی ندارم زیرا که از من بزرگتر هستید و وظیفه ی خود را، میدانید و فقط امیدوارم که درعمل کردن به وظایف خود کوشا باشید واز شما حلالیت می طلبم.
شهید سید غلامعلی شجاعی: وقتی انسان می خواهد با خدای خویش معامله کند باید بهترین چیزی را که دارد ، تقدیم نماید و ما که به غیر از یک جان ناقابل چیز دیگری نداریم .
شهید آوینی :عشق عاشق را به بیماری می کشاند ، بیمار زرد روی است و خواب و خور ندارد و از درد می نالد و می گرید .
شهید ماشاءالله غرقی تهران:شهادت هدیه‏ای است الهی برای کسانی که لایق آن باشند.
شهید عباس میرزایی تولد به سال 1344:الهی دل من از بهر تو در کار است و گرنه مرا با دل چه کار است. آخر چراغ مرده چه مقدار است. الهی اگر طاعت بر ندارم، جز تو کسی را ندارم. الهی، دل تمنای تو دارد...... .
شهید رضا خان محمد سال شهادت 1362:خدایا، ناب و خالصم گردان. به آشیانه دلم جز پرنده عشق خودت راه نده. یاریم کن تا با نفس سرکشم درافتم. یاریم کن که بنده تو باشم و سر به خاک پاک تو نهم و برای تو زندگی کنم و برای تو بمیرم.
شهید معلم مهدی رجب بیگی؛ متولد سال 1336:خدایا پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما بیفروز تا در سرمای بی خبری نمانیم.(شهود عشق)
وصیت نامه ی شهید وحید خالقی زاده:خدایا! ما بندگان ضعیف النفس هستیم که در همه حال به تو محتاجیم،بار خدایا گناهانم زیاد است، میدانم بسیار است،امادوست دارم در لقاء تو بسوزم .
شهیدابوالفضل رازفانی(تولدتهران،شهادت دربندعراق سال1362):الهی،یاقدوس،باارحم الراحمین،من ذلیلیم،من کوچکم،به عظمت خودت تواناییم ده.بانورخودت آشنایم کن،قطعه قطعه بدن پردردم،عاشق اسلام وعاشق شهادت است.خدایا،نگذارچشم بسته ازاین دنیابروم.
مناسبتهای روز
1359 - شکست حمله آمریکا در طبس/پنجم اردیبهشت سالگرد عملیات استشهادی شهید صلاح غندور در سال 1374
آرشیو مناسبتها
 
گالری تصاویر

 
اوقات شرعی


جمعه 5 اردیبهشت 1393
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اوقات به افق:
دقت 3± دقیقه

 
 
آمار بازدیدها
میهمان بر خط: 9
عضو بر خط: 0
امروز: 6477
دیروز: 13106
مجموعا: 7956235
 
ورود اعضاء
کلمه کاربری:
رمز عبور: