فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
هیئت شهدای مخابراتی
 • تاریخ تاسیس : شنبه 19 شهریور 1390
 • فرماندهان شهید : مهدی نریمی
 • تعداد شهدای ثبت شده تا کنون : 151
 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • آدرس : اهواز

مصاحبه خاطرات
   
مقالات اخبار گردان

تصاویر شهدا
محمد صالحی - 152 /
محمد صالحی
محمود فروغی فر - 153 /
محمود فروغی فر
سید مصطفی رکنی زاده* - 154 /
سید مصطفی رکنی زاده*
بهرام خیری نژاد - 155 /
بهرام خیری نژاد
علی یار خسروی - 156 /
علی یار خسروی
محمد خضریان - 157 /
محمد خضریان
عبدالامیر خادم علی - 158 /
عبدالامیر خادم علی
حسین چمن آرا* - 159 /
حسین چمن آرا*
حسین جودیداری - 160 /
حسین جودیداری
بهزاد تابان - 161 /
بهزاد تابان
مرتضی تختائی(فرشادیان) - 162 /
مرتضی تختائی(فرشادیان)
غلام حسین پورلطفی - 163 /
غلام حسین پورلطفی
حسین بیدخ* - 164 /
حسین بیدخ*
ناصر بلخ* - 165 /
ناصر بلخ*
حمیدرضا بصیرزاده - 166 /
حمیدرضا بصیرزاده
محمد حسین باغبان شومیکار - 167 /
محمد حسین باغبان شومیکار
سلمان بهار - 168 /
سلمان بهار
امیر فرشید رسول زاده - 169 /
امیر فرشید رسول زاده
عبدالمهدی آهکی - 170 /
عبدالمهدی آهکی
یوسف علی ارزانی قلعه نوی**** - 171 /
یوسف علی ارزانی قلعه نوی****
عبدالصمد چوبی - 172 /
عبدالصمد چوبی
علی رضا بقایی - 173 /
علی رضا بقایی
محمود رضا حقیقی - 174 /
محمود رضا حقیقی
سهراب بازگیر* - 175 /
سهراب بازگیر*
محمدمهدی یوسفعلی خداداد - 176 /
محمدمهدی یوسفعلی خداداد
کیارش نظری نژاد - 177 /
کیارش نظری نژاد
محمد رضا نصیری - 178 /
محمد رضا نصیری
الیاس نجفی زاده - 179 /
الیاس نجفی زاده
حسن میرزاوند* - 180 /
حسن میرزاوند*
مراد جوان میرزایی - 181 /
مراد جوان میرزایی
سیدنور محمد موسوی فر - 182 /
سیدنور محمد موسوی فر
جعفر ملک زاده - 183 /
جعفر ملک زاده
محمد ملاسی - 184 /
محمد ملاسی
سید مرتضی مکی نیا - 185 /
سید مرتضی مکی نیا
عبدا... مرادی - 186 /
عبدا... مرادی
خداداد مراد حسینی زاده - 187 /
خداداد مراد حسینی زاده
امیر مدیری - 188 /
امیر مدیری
حسین محمودی غلاوندی - 189 /
حسین محمودی غلاوندی
نورعباس ماکنالی - 190 /
نورعباس ماکنالی
منصور مافی غلامی - 191 /
منصور مافی غلامی
مهرداد گله داری* - 192 /
مهرداد گله داری*
حمید گلچینچی - 193 /
حمید گلچینچی
احمد کلانی* - 194 /
احمد کلانی*
---- کاووسی - 195 /
---- کاووسی
غلامرضا قلی زاده - 196 /
غلامرضا قلی زاده
محمد حسین فتحی زاده - 197 /
محمد حسین فتحی زاده
هوشنگ فاتح - 198 /
هوشنگ فاتح
محمد علی عین حصاری - 199 /
محمد علی عین حصاری
عبد الحمید علیذاده حداد - 200 /
عبد الحمید علیذاده حداد
محمد علی علیپور خسرو آبادی - 201 /
محمد علی علیپور خسرو آبادی
ولی عشیری - 202 /
ولی عشیری
عزت اله عبدالهی - 203 /
عزت اله عبدالهی
غلامرضا عبدالوند - 204 /
غلامرضا عبدالوند
عبدالکریم عباسی - 205 /
عبدالکریم عباسی
علی رحم طیبی - 206 /
علی رحم طیبی
حسن طاهری نژاد - 207 /
حسن طاهری نژاد
علی سلیمانی - 208 /
علی سلیمانی
جمشید جعفری - 209 /
جمشید جعفری
امیر همت جو - 210 /
امیر همت جو
بهمن باقری - 211 /
بهمن باقری
مرتضی رضوی - 212 /
مرتضی رضوی
غلامرضا رئیسی - 213 /
غلامرضا رئیسی
محمد دیارامیدی - 214 /
محمد دیارامیدی
مصطفی حسین - 215 /
مصطفی حسین
حبیب اله دهدار ابراهیمی - 216 /
حبیب اله دهدار ابراهیمی
صادق درزی - 217 /
صادق درزی
غلامرضا دباغ الاطی - 218 /
غلامرضا دباغ الاطی
عبدالرحمان دادآفرید - 219 /
عبدالرحمان دادآفرید
قدرت اله خندانی - 220 /
قدرت اله خندانی
حمید شاه مرادی - 221 /
حمید شاه مرادی
علی جان شاه مرادی - 222 /
علی جان شاه مرادی
حشمت اله صالحی - 223 /
حشمت اله صالحی
جمشید صادقی - 224 /
جمشید صادقی
غلام شریفی نصب - 225 /
غلام شریفی نصب
مجید زارع عبدالشاهی - 226 /
مجید زارع عبدالشاهی
شاهرخ حسین پور - 227 /
شاهرخ حسین پور
علیرضا حیدری جبیری - 228 /
علیرضا حیدری جبیری
علیرضا حسین عدسی - 229 /
علیرضا حسین عدسی
حسین زارع - 230 /
حسین زارع
علیرضا حاج محمد زارع - 231 /
علیرضا حاج محمد زارع
غلامرضا جهانگرد - 232 /
غلامرضا جهانگرد
حسن پوررکنی - 233 /
حسن پوررکنی
علی رضا پرورش - 234 /
علی رضا پرورش
غلام عباس پاپی - 235 /
غلام عباس پاپی
سید عباس پاپی - 236 /
سید عباس پاپی
حسین بیغان - 237 /
حسین بیغان
محمد علی بهروزی زاده - 238 /
محمد علی بهروزی زاده
کرمعلی بهرام هیودی - 239 /
کرمعلی بهرام هیودی
غلامرضا به افتده - 240 /
غلامرضا به افتده
احمد بنوان - 241 /
احمد بنوان
محمد حسن بنگالی - 242 /
محمد حسن بنگالی
ناصر بلبلی جوکار - 243 /
ناصر بلبلی جوکار
حسن بهمنی* - 244 /
حسن بهمنی*
داریوش براتی - 245 /
داریوش براتی
محمد حسن باباخان زاده - 246 /
محمد حسن باباخان زاده
شیر مراد الواری - 247 /
شیر مراد الواری
عبد الامیر اگه - 248 /
عبد الامیر اگه
ابوالقاسم اکبرزاده - 249 /
ابوالقاسم اکبرزاده
حاج حبیب رمضانی - 250 /
حاج حبیب رمضانی
محمد علی فتح ا...پور - 251 /
محمد علی فتح ا...پور
مسعود ماپار - 252 /
مسعود ماپار
اردلان نوذر یان - 253 /
اردلان نوذر یان
علیرضا نظر چور - 254 /
علیرضا نظر چور
عبدل العباس احسانی - 255 /
عبدل العباس احسانی
عبد الرحیم ابراهیمی - 256 /
عبد الرحیم ابراهیمی
حسین آقا زان - 257 /
حسین آقا زان
ناصر آتش زر - 258 /
ناصر آتش زر
امیر آبزاده - 259 /
امیر آبزاده
محمد پروانه - 260 /
محمد پروانه
مسلم خرم روز - 261 /
مسلم خرم روز
محمد حسین روحانی نزاد - 262 /
محمد حسین روحانی نزاد
محمد باقری - 263 /
محمد باقری
محمد علی باقری - 264 /
محمد علی باقری
فاضل شیرالی - 265 /
فاضل شیرالی
منوچهر شیخ زاده* - 266 /
منوچهر شیخ زاده*
بهرام سالوند* - 267 /
بهرام سالوند*
جهان شاه کاووسی - 268 /
جهان شاه کاووسی
جمال روستایی - 269 /
جمال روستایی
محمد یوسفی - 270 /
محمد یوسفی
رجب زمانی - 271 /
رجب زمانی
عابدین مومن نژاد - 272 /
عابدین مومن نژاد
محسن خاکی - 273 /
محسن خاکی
مصطفی رکوفیان - 274 /
مصطفی رکوفیان
سید قدرت اله درداری پور - 275 /
سید قدرت اله درداری پور
سید حمداله عزیزی سوق - 276 /
سید حمداله عزیزی سوق
نوراله قاسمیه - 277 /
نوراله قاسمیه
عین الله شبانه - 278 /
عین الله شبانه
نادر درخشنده - 279 /
نادر درخشنده
عبدالحمید شکیبا - 280 /
عبدالحمید شکیبا
عبداله امینی قنواتی - 281 /
عبداله امینی قنواتی
محمد هیبتی - 282 /
محمد هیبتی
عبدالحمید متولی* - 283 /
عبدالحمید متولی*
علیرضا دهدشت - 284 /
علیرضا دهدشت
بهروز(مجتبی) بردکی - 285 /
بهروز(مجتبی) بردکی
علی اکبر اعتباری - 286 /
علی اکبر اعتباری
مجید عاصی - 287 /
مجید عاصی
عبدالحسین ستونه - 288 /
عبدالحسین ستونه
کمال جعفر نیا - 289 /
کمال جعفر نیا
ابوالقاسم پریسوز - 290 /
ابوالقاسم پریسوز
سیدعبدالحسین رخشان - 291 /
سیدعبدالحسین رخشان
محمد رضا کاووسی - 292 /
محمد رضا کاووسی
محسن هاشم زاده - 293 /
محسن هاشم زاده
پرویز همتی - 294 /
پرویز همتی
لطف الله فلاح اسلامی - 295 /
لطف الله فلاح اسلامی
احمد جوادی - 296 /
احمد جوادی
محمود پیام - 297 /
محمود پیام
مهدی نریمی - 298 /
مهدی نریمی
مجید میرعلایی - 299 /
مجید میرعلایی
محمدحسین زرگرطالبی - 300 /
محمدحسین زرگرطالبی
محمد ربانی ظهر - 301 /
محمد ربانی ظهر
علی اکبر شالباف - 302 /
علی اکبر شالباف

اخبار فرهنگی

پیامها
182-خوشا آنان که درراه عدالت 183-به خون خویش غلتیدند ورفتند 184-خوشا آنان که بذرآدمیت 185-دراین ویرانه پاشیدند ورفتند
178-خوشا آنان که ازپیمانه دوست 179-شراب عشق نوشیدند ورفتند 180-خوشا آنان که با اخلاص وایمان 181-حریم دوست بوسیدند ورفتند
174- نگردیدند هرگزگرد باطل 175-حقیقت را پسندیدند ورفتند 176-خوشا آنانکه براین عرصه خاک 177- چوخورشیدی درخشیدند ورفتند
170- زکالاهای این آشفته بازار 171- محبت را پسندیدند ورفتند 172-خوشا آنان که درمیزان وجدان 173-حساب خویش سنجیدند ورفتند
166-برمن چه سخت می گذرد این غروب ها 167-جای برادران غیورم چه خالی است 168-خوشا آنانکه با عزت زگیتی 169-بساط خویش برچیدند ورفتند
98- معلم،دنباله روجاده پرنورهدایت بندگان است. 99-زیربنایی ترین عنصرپیشرفت انسان،بهره گیری ازعلم ودانش است. 78- دردهه ی فجر،اسلام تولدی دوباره یافت واین دهه درتاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبیمانند به شمارمیرود.
96- روزمعلم،روزبزرگ داشت سنت های پسندیده خدا وتعظیم علم ومعرفت است. 97- معلم ، وام داررسولان نوراست. 76- شرکت فعالانه مسلمانان درمراسم روزجهانی قدس سبب قدرت وقوت مبارزین فلسطین خواهد شد.
94- همان گونه که طبیب،بیماری را درمان می کند،معلم نیزنادانی را ازبین می برد. 95-معلم نمونه را درتقاطع عشق وعقل می توان یافت. 74-روزقدس باید روزآمادگی برای آزاد سازی قدس باشد. 75-روزقدس روزآرمانها واهداف مقدس واسلامی این امت است.
92- معلم ،سیاهی جهل را ازدل ها می زداید ونادان دانایی را درروان بشرجاری می سازد. 93-معلم صبورومهربان، کلامش محبت آمیز، بیانش منطقی ونگاهش رحمت است. 74-باید تا مطلعا الفجرنجات ملتهای مسلمان،مخصوصاً ملت شجاع ومظلوم فلسطین دست ازتلاش نکشیم.
90- معلم،ایمان را برلوح جان وضمیرهای پاک حک می کند وندای فطرت را به گوش همه می رساند. 91-معلمی هنراست؛هنرآموختن هرآنچه سال ها با سعی وتلاش اندوخته است. 72-تسخیرلانه ی جاسوسی جهادی ابتدایی علیه استکباربود.
57-گمنامی برای شهرت پرستها دردآوراست، اگرنه همه اجرها درگمنامی است.شهید آوینی 58-مؤمنان خدا،مردن درراه خدا را به مردن دررختخواب ترجیح می دهند.شهید یدالله جورسرایی
55-خدایا ،هنگامی که شیپورجنگ طنین اندازمی شود،قلب من شکفته شده به هیجان درمی آید زیرا جنگ مرد را ازنامرد مشخص می کند.شهید چمران 56-سنگرمسجد وکتابخانه را حفظ نمایید وهیچ وقت آنها را خالی نگذارید.شهید اکبراسدالله زاده
53-دریغا که یک جان بیشترندارم وآن را بی ادعا دراین راه تقدیم اسلام وامام ومردم می کنم،زیرا برای رضا خداوند ویاری دادن اسلام وقرآن به جبهه آمده ام وهدفی جزالله ندارم.شهیدوحیدرضا احتشامی
51-خدایا،این اواخرهمیشه برایم این ذکربود که(تا مرا نیامرزیدی ازدنیا مبر)شهیدمصطفی درویش رحیم آبادی 52-بزرگترین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشته نعمت انقلاب اسلامی وحکومت جمهوری اسلامی است.شهیداسد ا...حاجی خانی
50-زندگی اگرازمجرای قرآن و ولایت فقیه بگذرد،زیبا وبا هدف ودوست داشتنی است ومرگ، دراین حالت دوست داشتنی تر!این حقیقت زندگی است که فقط قلیلی آگاه هستند برآن!.شهیدعباس قنبری
شهید مصطفی چمران :خدایا می دانی که در زندگی پرتلاطم خود، لحظه ای تو را فراموش نکردم.همه جا به طرفداری حق قیام کرده ام. حق را گفته ام. از مکتب مقدس تو در هر شرایطی دفاع کرده ام.
شهید ناصر دشتی پور:اضطراب و نگرانی از آینده و تاثر و افسوس بر گذشته از جمله موانعی هستند که اگر در روح کسی نفوذ نماید عزم و تصمیمش را در هم می شکند و او را خود باخته و مرعوب می سازد. الهام گیری از انبیا در زندگی موجب از بین رفتنی کنواختی در زندگی است.
شهید سید مرتضی آوینی:با بهاران روزی نو می رسدو ما همچنانچشم به راه روزگاری نو .کنون که جهان و جهانیان مرده اند ،آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد ؟و یحی الارض بعد موتها ...خدایا ، ما را به خیل شهیدان ، متصل بگردان
شهید یحیی رسته پور :و تو ای مادرم ! می دانم که چه آرزوهایی برایم داشتی ! ولی چه کنم ؟ زمانی که خدا مرا به مهمانی دعوت کرده است ، من باید عاشقانه به ملاقات خدا می شتافتم !
شهیدمصطفی چمران:ای حسین(ع)من برای زنده ماندن تلاش نمی کنم واز مرگ نمی هراسم،بلکه به شهادت دل بسته ام و ازهمه چیز دست شسته ام،ولی نمی توانم بپذیرم که ارزشهای الهی وحتی قداست انقلاب بازیچه دست سیاستمداران و تجار ماده پرست شده است.
مناسبتهای روز
پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران - روز نیروی انتظامی
آرشیو مناسبتها
 
گالری تصاویر
 • شهدای مخابرات لشکر 7حضرت ولیعصر(عج)

  شهدای مخابرات لشکر 7حضرت ولیعصر(عج)

 • شهدای مخابرات

  شهدای مخابرات


شهدای مخابرات لشکر 7حضرت ولیعصر(عج) شهدای مخابرات
 
اوقات شرعی


جمعه 28 تیر 1398
اذان صبح
طلوع خورشيد
اذان ظهر
غروب خورشيد
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اوقات به افق:
دقت 3± دقیقه

 
 
آمار بازدیدها
میهمان بر خط: 2
عضو بر خط: 0
امروز: 82
دیروز: 257
مجموعا: 14692422
 
ورود اعضاء
کلمه کاربری:
رمز عبور: