loader-img-2
loader-img-2
                                                  بسم الله الرحمن
الرحیم »

این وصیت
نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند . ( امام خمینی )

با عرض سلام خدمت امام زمان و نایب بر حقش امام
خمینی و جایگزین روح ا... ، آیت ا... منتظری و سلام گرم و بیکرانه خود را به امت
شهید پرور ایران عرض می کنم .

باری وصیت نامه دیگری می نویسم شاید که این بار
خداوند لطف خودش را شامل حال بنده حقیرش سازد و بارسنگینی که از گناه بر دوش ضعیف
من سنگینی می کند بردارد .

سلام بر پدر ومادر زحمت کش خود که مرا تا
به این اندازه بزرگ کردن

د و بسیار بر گردن من حق دارند . مادر و پدر عزیزم
می دانم که جز زحمت برای شما چیزی نداشته ام اما همانطور که دفعه قبل به شما عرض
کردم اسلام بیشتر از هر کس دیگری به ما احتیاج دارد . پدر و مادر عزیزم همانطور که
دفعه قبل عرض کردم جز زحمت برای شما چیزی نداشتم امیدوارم که به بزرگواری خودتان
مرا عفو کنید . سلام مرا به برادران عزیزم می رسانم ، امیدوارم از زحمتهائی که من
تا به حال بر دوش آنها نهاده ام مرا مورد عفو قرار دهند . سلام گرم و بیکرانه خود
را به خواهرانم عرض می کنم سلامی که خودم هم که الان در حال نوشتن این وصیت نامه
هستم نمی توانم که بگویم که چقدر از ته دل است 
این سلام را برای آنها می فرستم و سلامی به گرمی آفتاب و به بیکرانی وجود
آن به خانواده خود و آشنایان خود می رسانم و از این لحظه شروع به اصل مطلب می کنم
:

من در طول زندگی خود به پسر خاله ام ( غلامرضا ) ، 200
تومان بدهکار هستم و در حدود 7 ماه نماز و 2 ماه روزه بدهکار هستم و
10 تومان به احمد صادقی پسر عموی امیر صالح زاده  و 5 تومان و 5 ریال هم به فالوده
فروش سر چهارراه نادری بدهکارهستم و 1 تومان هم صدقه در راه خدا بدهید، و
از پدر و مادر خود می خواهم که بگویند در هنگام خواندن وصیت من هر کس از من پولی
چیزی می خواهد از آن برادر خواهش می کنم که بگوید یا حلال کند.

دیگر عرضی ندارم بجز دوری دیدار شما که امیدوارم آن
هم بزودی زود تازه گردد .

«
آللهم اعوذ بک من ال وصب الصبر »

مهدی
بیک زاده

 

آدرس فالوده فروش : از آخر اسفالت که سوار ماشین می
شوی و چهار راه نادری پیاده می شوید جفت شما یک فالوده و بستنی فروشی است که به آن
5 تومان و 5 ریال بدهید
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای" مهدی بیگ زاده " می نویسد