loader-img-2
loader-img-2
بسمه تعالی
متن وصیتنامه شهید ابوالقاسم (حمید)پریسوز
شما بر بال های ملائک قرار دارید شما راجایگاه بلندی است که ما را از آن
خبری نیست شما با حسین محشورید ودر رکاب علی (ع) هستید شمادست محبت زهرا
……دارید زیرا فرزند زهرا رایاری نموده اید و این محبت شایسته شما است.     
امام خمینی
عزیزان پیامی چند برای شما ملت ایران دارم من خیلی  کوچکتر از آنم که
بتوانم پیامی داشته باشم اما برای یادآوری می گویم که شما به خدا دست از
امام امت بر ندارید وش ب و روز برای سلامتی امام و مجروحین ورزمندگان دعا
کنید.
عزیزان به راه سعادت شما خدمت درراه خداست تگر هر روز بدان شهدای عزیز
راروی دوش مردم تشیع کننده نمی بینید. بیائید حتی برا چندروز هم که شده در
جبهه ها حضور یافته . دعای رزمندگان رابشنوید. و به آنان نظر کنید که چطور
از جان و مال خود گذشته اند. انیها راه سعادت وصراط مستقیم را یافته اند
اما مادرم سلام برتو من برای تو فرزند خوبی نبودم و…… بدهد لحظه ناراحت می
کردم تو شبهای بسیاری بر پا کنیم بیدار ماندی و از شیره جانت مرا پروردی
مادر هرچه جستجو  کردم کلامی پر معنی و بهتر از اسم تو پیدا نکردم هرچه
زحمت بود برای من کشید ی ومن آزارت کردم .امیدوارم توانسته باشی هدایای
ناقبل به درگاه خدا بدهی و از تو می خواهم  مرا حلال کنی. ا ی عزیزان اهل
خانه برادرم خواهرانم شما نیز هر یک برای من زحماتی کشیده اید اما من در
مقابل چندی  ندارم که تقدیمتان کنم امیدوارم عوض آنرا را خدای بزرگ بگیرید.
همه مرا حلال و از خطاهایم  در گذرید چرا که راهی  که انتخاب کردم خیلی با
ارزش است. و انشاء الله رضای خدا در آن است. همۀ شمارادوست دارم اما دوستی
خدا بالاتر از همۀ اینهااست. هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت وار نزد خدا از
قطره خونی که در راه خدا ریخته شود …… خدایا تو شاهدی که چیزی عزیزتر از
جانم ندارم تا خدای اسلام و قرآن کنم پس شهادت  در راهت را نصب من گردان که
شیرین ترین مرگهاست بااین آرزو که همچون کبوتران را خونین بال حرم حسینی
از این تن خاکی پرداز نموده و تا کوی دوست باپری آغشته به خون پرکشم
وصیتنامه را آغاز می کنم .
در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را دریابید صداقت واخلاصتان را
همچنان حفظ کنید و قدر نایب مهدی این  نور جمادان را بدانید برادران بسیج
سعی کنید بیش ازبیش در صحنه حضور یابید مبادا بگذارید که افرااد منافق یان
رخنه کنند . به نگهبانی در بسیج و یا پایگاه مسجد اهمیت دهید که یک شب
نگهبانی در اه خدا از هفتاد سال عبادت بهتر است. دانش آموزان عزیزم  رای
نور چشمان امام بدانید شمکا تاوقتی می توانید براحتی پشت نیکمتهای مدرسه به
تحصیل ادامه دهید که ناموس اسلام و مسلمین در  خطد نباشد. امروز اسلام در
خطرات پس باید به فرمان امام لبیک گفت . به جبهه ها شتا فته ای جوانان نکند
که در رختخواب ذلت بمیرید که علی در ……. عبادت به شهادت رسید. مبادا در
حال بی تفاوتی از دنیا بروید که علی اکبر حسین(ع) دررا حسین و با هدف
اوشهید شد بدانید که ایمان  به خدا  و جهاد دراه خدا از همۀ اعمال نزد خدا
محبوبتر است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای" ابوالقاسم پریسوز " می نویسد