loader-img-2
loader-img-2
درست یک روز پس از خروج شاه، نظامیان در اهواز فاجعه آفریدند. آنها که با فرار شاه کاخ آمال و آروزهای خود را به باد رفته می دیدند با خروج از پادگان ها و حمله مسلحانه با تانک و ادوات زرهی، شهر و مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیدند.

پیش از ظهر روز چهارشنبه 27 دی ماه 1357، نظامیان در خیابان های اصلی اهواز به تظاهرات و حمایت از شاه پرداختند. تیراندازی های نظامیان به سوی مردم آغاز شد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تیراندازی در خیابان های نادری، پهلوی، سی متری و رضاشاه ادامه داشت. نظامیان به حسینیه اعظم و دانشگاه جندی شاپور هجوم آوردند و زخمیان زیادی به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند. صدای تیراندازی در خیابان های اهواز بلند بود؛ نظامیان خواستار بازگشت شاه بودند.

از ساعت 10 صبح چهارشنبه، تانک ها وارد خیابان ها شده و مغازه ها و اتومبیل ها را به آتش کشیدند. هجوم وحشیانه نظامیان طرفدار شاه خائن تلفات بسیاری به همراه داشت. حادثه خونین چهارشنبه 27 دی ماه 1357 در اهواز بیش از صدنفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. زد و خوردها در اهواز در این روز 22 کشته و حدود 80 مجروح داشت.

شهید نامبرده در جریان ماجرای چهرشنبه سیاه به درجه شهادت نائل گردید.ایشان در جریان اعتراضات خیابانی بوده که توسط یکی از مأمورین ساواک به ضرب گلوله در وسط ناحیه پیشانی به شهادت رسید.

میلاد آخوند شوشتری:
اولین کسی باشید که دیدگاهی برای" حسین آخوند شوشتری* " می نویسد