فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
39-شهید حبیب دوستدار:ازشما خواهش میکنم پشت امام عزیزرا خالی نکنید 40-شهید بهروزمحمد نژاد:خداوندا!دست به سویت درازمی کنم وازتوتمنا می کنم که مرا ببخشی 41-شهیدعزیزالله ایمانپور: پروردگارا! صبروپایداری وزهد وپارسایی را هرگزدر راه توازدست نمیدهم
 • 39-شهید حبیب دوستدار:ازشما خواهش میکنم پشت امام عزیزرا خالی نکنید
  40-شهید بهروزمحمد نژاد:خداوندا!دست به سویت درازمی کنم وازتوتمنا می کنم که مرا ببخشی
  41-شهیدعزیزالله ایمانپور: پروردگارا! صبروپایداری وزهد وپارسایی را هرگزدر راه توازدست نمیدهم

  چهارشنبه 21 مرداد 1394 ساعت 0:00
  39-شهید حبیب دوستدار:ازشما خواهش میکنم پشت امام عزیزرا خالی نکنید 40-شهید بهروزمحمد نژاد:خداوندا!دست به سویت درازمی کنم وازتوتمنا می کنم که مرا ببخشی 41-شهیدعزیزالله ایمانپور: پروردگارا! صبروپایداری وزهد وپارسایی را هرگزدر راه توازدست نمیدهم
  بدون شرح


  پیام رزمندگان و خانواده شهدا
  | تعداد بازدیدکنندگان این صفحه: 670 | آخرین مشاهده: 1 هفته پیش