فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

شنبه 7 فروردین 1400 هجری شمسی
 صدور بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد در محکوم کردن کاربرد سلاح های شیمیایی(1340ش)
با گذشت زمان و استفاده گسترده عراق از سلاح های شیمیایی و عدم واکنش جدی شورای امنیت در سال های بعد، خاویر پرزدکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل به ابتکار خود، بیانیه ای صادر کرد و دولت عراق را به رغم سکوت بیانیه ها و قطعنامه های شورای امنیت، محکوم نمود. یکی از این بیانیه ها در هفتم فروردین 1367 برابر با 28 مارس1988 صادر شد که دبیرکل در آن ابراز می کند که با تأسف، شواهد بسیاری در خصوص کاربرد سلاح های شیمیایی در روزهای اخیر از طرف نیروهای عراقی در دست دارد که ضایعات فراوانی، از جمله به شهروندان هـر دو کشـور ایران و عـراق وارد شدهاست. در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده دبیرکل به طور صریح کاربرد سلاح های شیمیایی را تحت هر بهانه ای محکوم اعلام کرده است. اعلام این محکومیت از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به لحاظ جایگاه سیاسی و معنوی وی، واجد اهمیتی اساسی می باشد ه کمتر اتفاق افتاده است. این جسارت دبیرکل که در عین بی طرفی و ضمن انعکاس وقایع، روابط مستمر خود را با طرف های مخاصمه در طول هشت سال جنگ حفظ کرده، تأثیری اساسی در محدود کردن نقض قواعد بشر دوستانه بین المللی در طول مخاصمات و پایان دادن به جنگ داشته است.

مقارن با الجمعه 12 شعبان 1442 هجری قمری
 

مصادف با Saturday 27 March 2021 میلادی