فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

شنبه 20 اسفند 1401 هجری شمسی
 سالروز عملیات بدر(1363)
در ساعت 23 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا شروع شد در این عملیات نیروهای خودی تا رودخانه دجله پیش رفتند ولی به دلیل ضعف پشتیبانی بعد از 6 شبانه روز به جز 500 کیلومتر ازخاک هور از بقیه مناطق عقب نشینی کردند و این مناطق را به دشمن دادند

مقارن با الجمعه 17 شعبان 1444 هجری قمری
 

مصادف با Saturday 11 March 2023 میلادی