فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

چهارشنبه 3 اسفند 1401 هجری شمسی
 کودتای انگلیسی رضاخان - سالروز عملیات خیبر(1362)
این عملیات که مشترک سپاه و ارتش بود در ساعت 21:30 با رمز مبارک یا رسول الله آغاز شد در این عملیات که طی سه مرحله انجام شد حدود 1000 کیلومتر مربع در هور و 140 کیلومتر مربع در جزایر مجنون و40 کیلومتر مربع درطلاییه به تصرف نیروهای خودی در آمد

مقارن با الثلثاء 30 رجب 1444 هجری قمری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادف با Wednesday 22 February 2023 میلادی