فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

دوشنبه 11 مرداد 1400 هجری شمسی
 شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری/یازدهم مردادماه در دفاع مقدس
1361/5/11 ادامه گفتوگوهای فرماندهان عالی عملیات برای تداوم عملیات صیاد شیرازی اعلام کرد که فرماندهان ارتش با تداوم عملیات مخالفند و برشماری دلایل مخالف. در ادامه مذاکرات با توجه به مطالب ارائه شده توسط آقای محسن رضائی، آقای صیاد شیرازی با تغییر در طرح مانور تداوم عملیات موافقت کرد ولی تصمیمگیری نهایی به بعد از گفتوگوی وی با فرماندهان ارتش موکول شد. مخالفت مجدد آقای صیاد شیرازی با طرح پیشنهاد شده پس از رایزنی با فرماندهان ارتش. اتفاقنظر حاضرین مبنی بر ادامة عملیات پس از آمادگی کامل و کسب توان لازم با هدف بصره. گزارشی از اقدامات مهندسی ارتش عراق در حوالی شهرهای بصره، تنومه و نشوه. یک سرباز عراقی: ارتش عراق در بصره و خطوط دفاعی شرق آن و در پشت بامها، کوچهها و خیابانها مشغول ساختن استحکامات دفاعی است. مردم بصره رادیو ایران را گوش میکنند و برای پیروزی ایران دعا میکنند. سرهنگ صیاد شیرازی: تا تنبیه کامل متجاوز قاطعانه به نبرد ادامه خواهیم داد. یکی از فرماندهان نیروهای زرهی سپاه: در عملیات رمضان، 372 دستگاه تانک، نفربر و خودرو ارتش عراق منهدم شد. در گلولهباران شهر آبادان 30 واحد مسکونی آسیب دید. امروز 139 تریلر و کامیون حامل مهمات و تجهیزات نظامی و پزشکی از کشورهای اردن، کویت و عربستان وارد عراق شدند. جیمز دیفنس: کشورهای لهستان و فرانسه 650 تانک "تی 55" و "تی 72" و موشکهای ضدهوایی "کروتال" در اختیار عراق قرار دادهاند. سربازان پناهندة عراقی: نیروهای نظامی مصر، تونس و یمن شمالی در ارتش عراق خدمت میکنند. نشریه "مید": پس از بسته شدن خط انتقال نفت عراق از راه سوریه، عربستان موافقت کرده است که عراق از طریق لولة نفتی ینبع به صادرات نفت خود ادامه دهد. امروز 127 تن از مردم عراق پس از ورود به ایران تقاضای پناهندگی کردند. بازدید شماری از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانههای همگانی خارجی از اردوگاه "حشمتیه" محل نگهداری اسیران عراقی. خبرنگاران هند، ژاپن و ترکیه رفتار خوب ایران با اسیران عراقی را تأیید کردند. کشف بمب 70 کیلوگرمی در خودرویی در جادة سقز ـ دیواندره. دستگیری 25 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در شیراز و 8 تن از اعضای چریکهای فدایی خلق در خرمآباد. تدابیر ویژة امنیتی شدید عراق در اطراف ساختمانهای دولتی پس از انفجار در ساختمان وزارت برنامهریزی این کشور. تفسیر رادیو لندن، یک روزنامه یوگسلاویایی، خبرگزاری هندی "یو.ان.آی" و روزنامة جمهوری اسلامی ایران دربارة تردید در خصوص برگزاری گردهمآیی سران غیرمتعهدها در بغداد: رادیو لندن: ادامه جنگ امکان برگزاری اجلاس جنبش عدمتعهد را به طور جدی مورد تردید قرار داده است. خبرگزاری هندی یو.آن.آی.: صدام از شکست سیاسی در صورت برگزار نشدن کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد، به وحشت افتاده است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از ناظران سیاسی در اسلام آباد: تشکیل کنفرانس سران عضو جنبش عدمتعهد در بغداد ناممکن است. پیام رئیسجمهور رومانی به صدام و ودیدار مشاور این رئیسجمهور با وزیر بازرگانی عراق. سفر یک هیئت اقتصادی ایران با سرپرستی وزیر صنایع به آلمان شرقی. اعتراض وزیر دفاع کویت به ورود نیروهای امریکایی به منطقة خلیج فارس: کشورهای غربی با ایجاد وحشت در منطقه و اشاعة عدم امنیت، زمینه را برای ورود خود به منطقه آماده میکنند. مسئولیت حفظ امنیت منطقه وظیفة کشورهای منطقه است. نشریه قبرسی "الموقف العربی": عراق با عقبنشینی ذلتبار به این نتیجه رسیده است که توان تصرف ذرهای از خاک ایران را ندارد. ایران دریافته است که تصرف خاک عراق چندان هم آسان نیست. امریکا معتقد است که جنگ در بصره در حد شلیک توپخانه علیه مواضع یکدیگر باقی خواهد ماند. خودداری دولت فرانسه از بازپرداخت وام یک میلیارد دلاری قرارداد "یوردیف" به ایران. اطلاعیة وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارة بدهی یک میلیارد دلاری فرانسه به ایران: این وام را فرانسه تضمین کرده است ولی دولت این کشور و دادگاه تبانی کردهاند و بازپرداخت بدهی را به شرایط سیاسی موکول کردهاند. اشکالات حقوقی وزارت امورخارجه به ادعاهای فرانسه در مورد خودداری از بازپرداخت وام به ایران. 1365/511 ابلاغ زمان اجرای عملیات در ضلع غربی جزیره مجنون (تاریخ 22/5/1365) به قرارگاه کربلا؛ تشریح طرح مانور، اهداف و خط حد یگانهای عمل کننده و گزارش اقدامات دشمن در سال جاری در این منطقه. برادر رحیم صفوی: اگر ما امروز در حد یک گردان به دشمن حمله کنیم بهتر از این است که فردا با یک سپاه عملیات انجام دهیم. تجاوز هواپیماهای عراقی به شهرهای سنندج و باختران؛ اصابت گلولههای توپ دشمن به حومه پاوه و شهادت دو تن؛ ادامه تهدیدهای عراق. شهادت هفت تن از افراد سپاه در درگیری با عناصر حزب دمکرات کردستان؛ درگیری بین عوامل کومهله و حزب دمکرات در سقز. دستگیری 295 منافق، ضدانقلاب و جاسوس عراقی در گلوگاه آذربایجان غربی طی 2 ماه. سرهنگ حسین حسنیسعدی را امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب کردند. اعزام داوطلبان بسیجی از دامغان، دشتستان، بوشهر، اراک، ساری، نیشابور، شاهرود و ایلام به جبهه. تشریح فعالیتهای یکساله جهادسازندگی مازندران در کمکرسانی به جبهههای جنگ؛ ناهماهنگی و بیتوجهی پزشکان یک بیمارستان شیراز و شهادت سه تن از رزمندگان. گزارش نشریه خبری نیروی دریایی سپاه از ساخت موشکهای ضد زره و ضد هوایی به صورت کپیسازی؛ نشریه دفاعی IDR: ایران به دنبال کسب اطلاعات در مورد سه نوع سیستم تسلیحاتی ساخت شوروی است که گمان میرود در ارتش عراق بهکار گرفته شدهاند. صدام طی نامهای سرگشاده به سران جمهوریاسلامی ایران بدون اشاره به تنبیه متجاوز و ضمن اشاره به برتریهای لجستیکی عراق، یک طرح پنج مادهای برای صلح پیشنهاد کرد: 1- عقبنشینی کامل و بدون قید و شرط تا مرزهای شناختهشده بینالمللی. 2- مبادله کامل اسیران. 3- امضای موافقت نامه صلح و عدم تجاوز میان دو کشور. 4- عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر. 5- تعهد دو کشور در جهت تحقق ثبات و امنیت منطقه به ویژه منطقه خلیجعربی(فارس). نخستوزیر مصر: «جنگ تهدیدی علیه امنیت قومی عربی است و بر اعراب واجب است که بهطور متحد برای پایان دادن به جنگ عمل نمایند.» امام دانشگاه اسلامی الازهر مصر اعلام کرد که آماده است جهت شرکت در یک داوری احتمالی برای پایان دادن به جنگ به ایران سفر کند. تظاهرات عراقیهای مقیم لندن علیه کشتارهای رژیم عراق؛ در سال 1362 خونگیری از زندانیان ابوغریب بغداد منجر به فوت 193تن شد؛ در سال 1363، 50 هزار زندانی در عراق تیرباران شدهاند. فرزند آیتالله خویی باارسال نامهای به لوموند، صدور فتوای پدرش علیه جمهوریاسلامی ایران را تکذیب کرد. جلوگیری پلیس فرانسه از برگزاری گردهمآیی ضدانقلابیون ایرانی در پاریس؛ رادیو اسرائیل: دولت شیراک گامهایی برای نزدیکشدن و بهبود مناسبات خود با تهران برداشته است. تصمیم دولت آلمانغربی بر حضور نظامی بیشتر در منطقه خلیجفارس و قصد اعزام کارشناسان نظامی به ایران، عراق و عربستان. رئیسکل بانک مرکزی: «در سال جاری قادر به انجام کلیه تعهدات خود هستیم. نرخ تورم در سه ماهه اول سال 8% بود. در تراز پرداختها 5/1 میلیارد دلار مازاد داریم.» روزنامه فرانکفورت روندشاو: مخارج ایران کمتر از عراق است، چون مردم ایران تا حدود زیادی آذوقه سربازان را تأمین میکنند. ایران بین سه تا هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اساساً قرض خارجی ندارد. تحرک فرهنگی در زمینه جنگ تحمیلی؛ انتشار اسکناسهای جدید 2000 ریالی با تصویر رزمندگان اسلام؛ طرح ستاد تبلیغات جنگ برای جمعآوری و حفظ آثار و اسناد جنگ؛ برگزاری کنگره "دفاع و جنگ" در هفته جنگ؛ برگزاری سومین دوره مسابقه فرهنگی و ادبی دفاع مقدس. هفتهنامه فرانسوی ژونافریک: مدرنترین پایگاههوایی خاورمیانه با گنجایش 250 هواپیمای جنگی توسط امریکا در عمان گشایش یافت. امریکا برای عملیات دفاع مشترک، از آن بهره میبرد. 1366/5/11 سه پاتک ناموفق ارتش عراق در شمال میمک با پشتیبانی هوایی . هوشیاری دشمن در غرب سردشت و شلیک گلوله های منور در طول شب . درگیری نیروهای خودی و عناصر حزب دمکرات و کومله در مهاباد ، جوانرود ، ارومیه و بمب گذاری در مسیر لوله گاز در اشنویه . سفر مخفیانه کاروان نفت کش های کویتی و ناوهای امریکایی محافظ آن از تنگه هرمز به سوی کویت و گزارش لحظه به لحظه فرمانده ناوگان به ستاد مشترک ارتش امریکا . طرح های امریکا برای مقابله با ایران . ایتالیا درخواست امریکا برای اعزام نیروهای نظامی به خلیج فارس را رد کرد . تهدید فرانسه به انجام اقدامات مقابله به مثل در صورت حمله ایران به کشتی های فرانسوی . تلاش آلمان و ایتالیا برای پایان دادن به جنگ . آندره ئوتی ( وزیر خارجه ایتالیا ) خطاب به سفیر ایران در رم گفت که ایران آغازگر جنگ نبوده است . گزارش راهپیمایی میلیونی مردم تهران و تظاهرات سراسری ایران در اعتراض به کشتار مکه . سخنان آقای “ کروبی “ رئیس مجلس در جمع راهپیمایان تهران . پیام های آقایان سید علی خامنه ای عبدالکریم موسوی اردبیلی و مهدی کروبی به امام امت در خصوص فاجعه مکه . پیام حجت الاسلام “ محتشمی “ وزیر کشور به وزیر کشور عربستان درباره کشتار حجاج گزارش های رسانه های خارجی از راه پیمایی مردم در اعتراض به فاجعه مکه و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره این فاجعه بازگشت هیئت اعزامی ایران از عربستان و توضیح حجت الاسلام و المسلمین توسلی در مورد دلایل بازگشت . سومین بیانیه وزارت کشور عربستان در مورد کشتار حجاج در مکه . مواضع برخی کشورهای جهان اسلام در مورد فاجعه مکه ؛ از جمله معمر قذافی ، حافظ اسد ، دولت بحرین و ضیاءالحق . 1367/5/11 راهپیمایی بیعت با امام (عید غیر خم) انستیتوی اقتصادی خاورمیانه ژاپن: بازسازی ایران 20 سال با هزینه 5/88 میلیارد دلار و بازسازی عراق 10 سال و با هزینه 8/62 میلیارد دلار انجام می شود. عملیات منتفی شده کوشک منبع: ساجد

مقارن با الاحد 22 ذوالحجة 1442 هجری قمری
 

مصادف با Monday 02 August 2021 میلادی