فراخوانی ...
esar.ir
 
سبکبالان عرش
جستجوی مناسبتهاي روز
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

یکشنبه 31 مرداد 1400 هجری شمسی
 سی و یکم مردادماه در دفاع مقدس
1361 سخنان یک مقام آگاه در درباره ادعاهای تلویزیون عراق مبنی بر انصراف شرکتهای کشتیرانی جهان از اعزام نفت کشها به این جزیره: به رغم این تبلیغات، صدور نفت از خارک همچنان ادامه دارد. به دنبال حریقی که چند روز پیش در مخازن ذخیره نفت خارک صورت گرفت، هرگز وقفه ای در صدور نفت پیش نیامد. گزارش خبرگزاریهای قطر و عراق از عکسبرداری جنگنده های عراق از جزیره خارک و وضعیت اسکله های این جزیره. ساندی تایمز: اقدام اخیر عراق ممکن است با اقدام تلافیجویانه ایران روبهرو گردد. حرکت 61 تریلر و خودرو حامل مهمات از کویت و عربستان سعودی به عراق. عربستان، اردن و کویت در مرداد ماه امسال جمعاً تعداد 5431 خودرو حامل مهمات به عراق فرستادهاند. طه یاسین رمضان: تعداد نیروهای مصری شاغل در ارتش عراق بین 9 الی 10 هزار نفر است. در یک عملیات مشترک در آذربایجان غربی، 9 روستا از پایگاههای مهم کومله پاکسازی شد همچنین در این عملیات 15 تن از عناصر غیرقانونی کشته و 10 تن دیگر نیز دستگیر شدند. سخنان امام خمینی در دیدار با روحانیون کاروانهای حج و پرسنل دادستانی، درباره لزوم اجرای قوانین در تشکیلات قضایی، مسئله حج و حجاج، بیمحتوا شدن مفاهیم ارزشی و جابهجایی این مفاهیم با مصادیق متباین، حمله اسرائیل به لبنان، اهداف اسرائیل در منطقه و غفلت کشورهای مسلمان، پاسخ به ادعاهای اخیر صدامحسین و مقایسة نظام ارزشی نیروهای مسلح ایران با عراق: ماهیت واقعی شورایامنیت سازمانملل؛ قلدری اسرائیل در مقابل مسلمانان و حمایت امریکا از این کشور؛ ناتوانی صدام در اجرای تهدیدات خود. مصاحبه رادیو تلویزیونی نخستوزیر درباره اهداف صدام از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کنفرانس غیرمتعهد در بغداد، وابستگی جنگ و اقتصاد، پیشبینیهای لازم در تنگناهای احتمالی آینده و توسعه برنامهریزی در سطوح خرد و کلان: رژیم عراق برای کسب یک اعتبار جهانی میخواست رهبری سه ساله جنبش عدمتعهد را برعهده بگیرد. اکنون که ما در یک موضع قوی قرار گرفتهایم، میتوان از مشکلات اقتصادی صحبت کرد. دشمن میخواهد تا ما را از طریق اقتصادی تحت فشار قرار دهد. مکانیسمی را پیشنهاد کردیم تا تعادلی بین درآمدهای ارزی و مصارف ما باشد. با دنبال کردن این سیاست، در شش ماه دوم سال 1360، از سطح بخش خصوصی در واردات 58 درصد کم کردیم. آغاز به کار اجلاس مقدماتی سیزدهمین کنفرانس وزیران خارجه کشورهای اسلامی در نیجر. پیشنهاد هیئت ایرانی برای افزودن یک بند به پیشنویس دستور کار کنفرانس: اعمال مجازاتهای شدید علیه امریکا که آشکارا در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است. اعتراض هیئت ایرانی به انتخاب "سعدون حمادی" وزیرخارجه عراق به عنوان گزارشگر عمومی جلسات. خروج هیئت ایرانی از جلسه به هنگام نطق حمادی. حمادی، مسئولیت ادامه جنگ ایران و عراق را متوجه ایران دانست. لواسانی مدیرکل امور سیاسی وزارت خارجه ایران پس از ورود به جلسه در یک سخنرانی به زبان عربی، به نطق سعدون حمادی و انتخاب او به عنوان گزارشگر جلسات اعتراض کرد. "شیخالاسلام" و "غرضی" در دیدارهای جداگانه خود با نایب رئیس شورای دولتی ویتنام، وزیرخارجه ژاپن، رئیسجمهور گینه، نایب اول رئیسجمهور سیرالئون و وزیران خارجه غنا و نیجریه، مواضع جمهوری اسلامی ایران دربارة محل برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدمتعهد و مخالفت ایران از برگزاری این نشست در بغداد را تشریح کردند. گزارش ماه نامه انگلیسی زبان "ساوت" دربارة احتمال همکاری هستهای ایران و هند: تجدید برنامههای هستهای ایران در میان کشورهای منطقه خلیج فارس و خاور میانه نگرانی ایجاد خواهدکرد. یک هزار چریک فلسطینی با بدرقه هزاران فلسطینی و لبنانی، بیروت را به مقصد تونس ترک کردند. ورود یک گروه از مبارزان فلسطینی به عراق و شرکت نکردن مردم عراق در مراسم استقبال از آنان. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای میرحسین موسوی درباره توطئه بیرون راندن مبارزان فلسطینی از لبنان: آقای رفسنجانی: امریکا از تجزیه نیروهای فلسطینی خوشحال است. بازتاب توطئه اخراج مبارزان فلسطینی از لبنان، در لیبی: خبرگزاری فرانسه: لیبی به دلیل اخراج نیروهای فلسطینی از غرب بیروت، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. 1364 بیانیه کنفرانس (فوق العاده سران اعراب) و درخواست این کشورها برای قبول آتش بس و پایان دادن به جنگ درخواست آمریکا مبنی بر برقراری آتش بس و رد راه حل نظامی برای پایان جنگ امضاء یک قرارداد همکاری در زمنیه حمل و نقل دریایی در مسکو بین عراق و شوروی در هشتمین اجلاس کمیته مشترک این دو کشور. 1365 پیگیری آمادهسازی عملیات حاجعمران با حضور فرمانده کل سپاه؛ میزان هوشیاری دشمن و آمادگی نیروهای خودی، اقدامات شناسایی و مشکلات موجود، طرح مانور یگانهای عملیاتی و زمان عملیات. در حضور فرمانده کل سپاه وضعیت آمادگی نیروهای عملیات دربندیخان و مشکلات اجرای آن بررسی شد، از جمله: پیدانشدن راهکار مناسب و قطعی، کمبود نیرو، آگاهی نسبی دشمن از عملیات، ضعف مهندسی، تدارکات و توپخانه. در تهاجم هواپیماهای عراقی به تأسیسات نفت حومه اهواز، دو تن شهید شدند و خسارات کلی به تأسیسات تقویت فشار گاز شماره 4 وارد آمد. اظهارات امامجمعه تهران(آیتالله خامنهای ): بعضیها دائماً ما را نصیحت میکنند که جنگ را توسعه ندهید. این شعار خود ماست؛ عاملی که نگذاشته است جنگ توسعه پیدا کند، حلم ما بوده. ما مایلیم روابطمان با دولتهای منطقه از این که هست دوستانهتر شود؛ آنها هم نصیحت ما را بپذیرند و این قدر در حمایت از صدام پافشاری نکنند. ما اگر بخواهیم از همه مقدوراتمان استفاده کنیم، ممکن است که کل صدور نفت از خلیجفارس به خطر بیفتد. کسانی که از عراق حمایت میکنند بدانند که وقتی لازم باشد ضربهای قاطع و قوی به آنها وارد خواهیم کرد. وزیر امورخارجه در دیدار با نخستوزیر هند: جنبش غیرمتعهدها تاکنون درباره جنگ هیچکار مفیدی انجام نداده است. اولین کاری که باید انجام دهد اینکه رژیم عراق را به عنوان متجاوز محکوم کند. وزیر نفت دربازگشت از مسکو: «هیچ مانعی برای گسترش روابط دو کشور وجود ندارد.» رادیو کلن: روابط اقتصادی ایران و شوروی احتمالاً به سرعت بهبود خواهد یافت. جانشین ریاست شهربانی جمهوریاسلامی ایران: ماهم اکنون از 12 کشور اسیر داریم و این امر نشاندهنده حضور این کشورها در جنگ با جمهوریاسلامی است. ادامه سرکوب کردهای مخالف ترکیه در داخل خاک عراق؛ 1000 نفر از کماندوهای ترکیه طی دو روز گذشته وارد خاک عراق شدند و 35 عضو حزب چپگرای کارگران کرد را دستگیر کردند. مقاله دیولت درباره اوضاع گروههای مخالف داخلی و وضعیت عمومی جامعه: اتحاد رجوی با عراق و رویگردانی عده زیادی از هوادارانش؛ تلاش طرفداران مهندس بازرگان بر سازماندهی یک گروه مخالف رسمی؛ منتقدان حکومت ایران روشنفکران و افراد ثروتمند و غربزده هستند. اکثر ایرانیها خود را با شرایط موجود وفق دادهاند و خطر جدی قدرت اسلامی را تهدید نمیکند. 1366 تک محدود دشمن در منطقه عملیاتی “ نصر7 “ و مقابله نیروهای خودی ، انهدام چند دستگاه تانک و یک فروند هلی کوپتر عراقی و توقف پیش روی دشمن . گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از تحرکات و تعرضات رژیم عراق در مناطق مرزی دو استان ایلام و باختران و حمایت های مردمی از جبهه ها در یک ماه گذشته . حمله حدود چهل فروند هواپیمای عراقی به تأسیسات اسکله و راه آهن بندر امام خمینی ، شرکت پتروشیمی رازی و کارخانه صنایع آلومینیوم . سقوط یک فروند از هواپیماهای دشمن در این حمله . اقدام متقابل ایران در بمباران تأسیسات صنعتی ـ نظامی عراق در شهرهای دربندیخان ، دهوک و العماره . حمله عناصر سازمان مجاهدین خلق به دو پایگاه ارتش در منطقه سردشت . اعتراف حزب دمکرات به راهزنی و اخاذی . آمار درگیری و حملات ضدانقلاب در پنج ماه اول سال جاری . مصاحبه معاون سیاسی نخست وزیر در مورد روابط ایران و فرانسه ، موضع شوروی در قبال خلیج فارس ، حملات هوایی عراق و سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران . اعلام وضعیت قرمز در جزایر تنب بزرگ و ابوموسی بر اثر تجاوز هواپیماهای امریکا . آغاز حرکت کاروان جدید نفت کش های کویتی به همراه کشتی بریجتون از سواحل کویت . عبور کشتی آبی ـ خاکی “ رایلی “ از کانال سوئز و حرکت کشتی های مین روب جدید امریکا به سوی خلیج فارس . بازتاب پایان مرحله اول عملیات مین روبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و خلیج فارس در تلویزیون بی . بی . سی . رادیو بی . بی . سی ، و روزنامه واشنگتن پست . برگزاری دومین جلسه شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق در طول یک هفته اخیر و تفسیر لوموند از تلاش های سیاسی ایران . وزیرخارجه کویت : « شورای همکاری خلیج فارس هرگونه امیدی را برای پایان دادن به جنگ از دست داده است . کشورهای غربی حق دارند از منافع خود در خلیج فارس دفاع کنند . » دیدار نخست وزیر اردن از سوریه و تلاش وی برای وحدت اعراب در اتخاذ موضعی واحد در قبال جنگ ایران و عراق . تأکید تورگوت اوزال بر بی طرفی ترکیه در جنگ ایران و عراق و ضررها و خسارت های وارده بر ترکیه بر اثر تدوام جنگ . وزیرخارجه ترکیه : ایران در مقابل تهدیدات سکوت نمی کند ؛ اقدامات ایران دفاعی است . گزارش مجله “ اکونومیست “ و “ نیویورک تایمز “ از ذخایر ارزی ، روابط تجاری خارجی ، تورم داخلی ایران ، حملات هوایی عراق و استفاده ایران از فرصت های بدست آمده برای افزایش صدور نفت . سانفرانسیسکو کرونیکل ادعا کرد : « با تهدید امریکا ، چین فروش گسترده سلاح به ایران را لغو کرد . » یک گزارش پارلمانی امریکا : تلاش امریکا برای ممانعت از صدور تسلیحات به ایران ناموفق بوده است . تحلیل سردبیر المستقبل از تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت های بزرگ و اتحاد آنها در مقابل تلاش های سیاسی ایران : ایران دو اصل را در سیاست خارجی خود دنبال می کند : 1ـ حفظ ماهیت و هدف جمهوری اسلامی . 2ـ تأمین شرایط لازم سیاسی برای کسب پیروزی در جنگ . منبع: ساجد

مقارن با السبت 12 محرم 1443 هجری قمری
 شهادت امام سجاد علیه السلام

مصادف با Sunday 22 August 2021 میلادی