loader-img-2
loader-img-2
عبدالکریم جواد چاوشی

عبدالکریم جواد چاوشی

عبدالکریم جواد چاوشی
نام پدر :
نقی
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/61 12:06 PM
محله سکونت :
خوزستان-اهواز - کوی انقلاب(کمپلو)
اسد اله یلوه ای

اسد اله یلوه ای

اسد اله یلوه ای
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
غلامرضا الماسی

غلامرضا الماسی

غلامرضا الماسی
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
ابراهیم فریادرس

ابراهیم فریادرس

ابراهیم فریادرس
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
مجید جلالوند

مجید جلالوند

مجید جلالوند
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
یوسف عزیزی (قلی پور)

یوسف عزیزی (قلی پور)

یوسف عزیزی (قلی پور)
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
روز علی انصاری

روز علی انصاری

روز علی انصاری
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
وضعیت تاهل :
62
تاریخ شهادت :
6/4/82 12:06 PM
ناصر غضعدی

ناصر غضعدی

ناصر غضعدی
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
محله سکونت :
کرمانشاه
وضعیت تاهل :
62
ولی اعظمی

ولی اعظمی

ولی اعظمی
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
محله سکونت :
کرمانشاه
وضعیت تاهل :
62
علی میرزایی

علی میرزایی

علی میرزایی
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
محله سکونت :
کرمانشاه
وضعیت تاهل :
62
اورنگ رزا

اورنگ رزا

اورنگ رزا
نام پدر :
عبدالرحیم
جنسیت :
65
تاریخ تولد :
3/21/79 12:03 PM
محله سکونت :
خوزستان-درفول
فریدون هرامی

فریدون هرامی

فریدون هرامی
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
غفور علیزاده

غفور علیزاده

غفور علیزاده
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
مجید همتی

مجید همتی

مجید همتی
نام پدر :
نامعلوم
جنسیت :
64
نام خانوادگی مادری :
نامعلوم
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
منصور آل بخیت

منصور آل بخیت

منصور آل بخیت
نام پدر :
حسین
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
3/21/66 12:03 PM
محله سکونت :
خوزستان-درفول
همت الله رودباری

همت الله رودباری

همت الله رودباری
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
3/21/56 12:03 PM
محله سکونت :
خوزستان -خرمشهر
وضعیت تاهل :
63
مسعود امامی

مسعود امامی

مسعود امامی
نام پدر :
عبود
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
4/21/65 12:04 PM
محله سکونت :
خوزستان -خرمشهر
هادی مروانی

هادی مروانی

هادی مروانی
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
وضعیت تاهل :
62
تاریخ شهادت :
7/16/82 12:07 PM
مچید بهنام

مچید بهنام

مچید بهنام
نام پدر :
حبیب الله
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
3/21/65 12:03 PM
وضعیت تاهل :
62
مجید خاکسار

مجید خاکسار

مجید خاکسار
نام پدر :
شکرالله
جنسیت :
64
تاریخ تولد :
6/4/64 12:06 PM
وضعیت تاهل :
62